07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Moravská Ostrava, evangelický Kristův kostel

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:15
Zahájení, úvodní slovo
18:00 - 20:00
Kostel pro děti
18:30 - 19:30
Koncert kapely LitfUp
20:00 - 22:00
Prohlídky kostela
Od základního kamene až ke zvonům.
22:30 - 23:15
Varhanní hudba a zpěv
Marie Pluhařová (varhany), Renáta Marcalíková (mezzosoprán)

Celovečerní program:

Prostor pro ztišení, modlitby, rozjímání
Dětský koutek v kostele
Výstava k 100. výročí sboru ČCE
Panely na zdi, 1920-2020
Výstava liturgického oděvu
Farářský talár, tabulky a biret
Výstava pokladů z historie sborů
Originál kroniky, zápisy ze schůzí presbyterstva, pokladní kniha...
Fotoprezentace ze života sborů

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: http://ostrava.evangnet.cz, http://ostrava.sceav.cz

Adresa kostela: Českobratrská

GPS: 49°50'21.011"N, 18°17'13.707"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lydie Kaděrová

Návaznost na dopravu:

zastávka Husův sad (38, 71, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 112) zastávka Stodolní (1, 2, 6, 8, 11, 14, 18, 99)

Evangelický Kristův kostel v Ostravě je kostel postavený v letech 1905–1907 v historizujícím stylu volně inspirovaném románským a gotickým slohem. Stavba, nazývaná také Červený kostel, patří mezi významné ostravské památky, 3. 5. 1958 byla zařazena na ústřední seznam kulturních památek České republiky. Velkou zvláštností je, že tento kostel byl postaven na devíti stech dřevěných kůlech, které musely být před začátkem stavby vbity do značně rozbahněné půdy (v blízkosti totiž vedla mlýnská strouha).

Kostel je majetkem dvou farních sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE Ostrava) a Slezské církve evangelické a. v. (SCEAV Ostrava).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube