02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Cítov, kostel sv. Linharta

Program Noci kostelů 2. června 2023

16:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Vyprávění o stavební historii kostela s prohlídkou
Přednáška s promítáním materiálů o stavební historii kostela spojená s prohlídkou kostela.
17:00 - 21:00
Hodinky knížete Rohana, Velislavova bible
Po celou dobu budou vystavena faksimile vzácných středověkých rukopisů.
18:00 - 19:00
Povídání o historii, vlastnostech a konstrukci varhan v kostele s možností prohlídky.
Přednáška o varhanách s promítáním o jednotlivých důležitých celcích nástroje s objasněním principu funkce.
19:00 - 21:00
Hudba starých mistrů - a nejen jejich.
Reprodukovaná hudba s komentářem. Průřez liturgickou hudbou od nejstarších dob po současnost.

Informace o kostele

GPS: 50°22'21.939"N, 14°23'47.649"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bohuslav Šámal

Kostel svatého Linharta pochází z počátku 13. století. Zásadní barokní přestavba proběhla v roce 1753. Z původní románské stavby se zachovala apsida a některé další stavební detaily, které byly objeveny při rekonstrukci ve 40. letech 20. století. Po ní následovaly menší opravy a úpravy; poslední oprava pochází z 90. let 20. století. Do komplexu chráněných památek kostela patří i zvonice z roku 1690, ohradní zeď a starý hřbitov, na kterém se již nepochovává.

Samostatně jsou jako chráněné památky v obci ještě evidovány fara a socha P. Marie.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube