10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Chvatěruby, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:00
Otevření kostela
17:30 - 17:50
Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy
Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.
18:30 - 19:00
Komentovaná prohlídka kostela
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
19:10 - 19:30
Varhanní koncert
Na varhany zahraje Vojtěch Hrňák.
20:00 - 20:30
Komentovaná prohlídka kostela
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
21:00 - 21:20
Boží slovo
Čtení z bible a zastavení se nad texty.
21:20 - 22:00
Modlitby se zpěvy z Taizé
22:00 - 22:20
Ztišení a závěr
Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

PID: vlaková zastávka Chvatěruby + cca 1 Km pěšky nebo autobusová zastávka Chvatěruby (BUS 370, 663) + cca 400 metrů pěšky

Auto: dálnice D8, exit 9

Kolo: cyklotrasa 7, EV7, Vltavská

Pěšky: evropská dálková trasa E10 (součástí trasy je Dvořákova stezka z Kralup nad Vltavou do Nelahozevsi)

Nejstarší zmínka o Chvatěrubech je z roku 1222 a kostel mohl být postaven nedlouho poté. V roce 1352 kostel náležel k děkanátu Chlumínskému. Prošel řadou úprav, výraznou renesanční přestavbou, barokní, poslední pak proběhla na sklonku 19. století. Původně byl kostelem farním, farářovo obydlí bylo ve tvrzi, později hradě, zámku, který stojí v těsném sousedství.  

V letech 1994 až 1995 proběhla generální oprava kostela. Od roku 2006 patří kostel do římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou.

 

Fotogalerie z Noci kostelů:

NOC KOSTELŮ 2022 – Kralupy a okolí – Chvatěruby • Varhanní doprovod
NOC KOSTELŮ 2022 – Kralupy a okolí – Chvatěruby • Varhanní doprovod
Chvatěruby, kostel sv. Petra a Pavla
NOC KOSTELŮ 2021 – Kralupy a okolí – Chvatěruby • Veltruské smyčcové duo
NOC KOSTELŮ 2021 – Kralupy a okolí – Chvatěruby • Veltruské smyčcové duo
Chvatěruby, kostel sv. Petra a Pavla

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube