07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kralupy nad Vltavou - Zeměchy, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 19:30
Koncert
20:00 - 20:30
Komentovaná prohlídka
20:30 - 21:00
Zpěvy z Taizé

Informace o kostele

WWW: https://www.farnostkralupy.cz/nockostelu/

Adresa kostela: Pod Špičákem

GPS: 50°13'47.430"N, 14°16'6.845"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michaela Sedláčková

Návaznost na dopravu:

bus:  městská doprava Kralupy nad Vltavou, linka 257101, výstupní zastávka Kralupy n.Vlt.,Zeměchy

bus:  linka 220050 (Kladno – Kralupy nad Vltavou), výstupní zastávka Kralupy n.Vlt.,Zeměchy,rozc.0.5, dále pěšky cca 5 min.

vlak:  trať 110 (Kralupy nad Vltavou – Louny), výstupní zastávka Zeměchy, dále pěšky cca 5 min.

auto: Po silnici II/240, nebo III/24019,  odbočit do obce Zeměchy.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Kralupech nad Vlt. – Zeměchách nechala postavit nad obcí na severozápadním výběžku vrchu Špičák v letech 1723 -1733 zbožná majitelka panství Zvoleněves Anna Marie Františka Terezie, velkovévodkyně Toskánská.  Současná stavba je  již třetím kostelem v pořadí v této obci. První kostel stál na návsi u čp. 19 a zanikl v době husitských válek. Druhý, již na stávajícím místě, zanikl za třicetileté války. Současný kostel je barokní, jednolodní, s mansardovou střechou krytou šindelem a samostatně stojící zvonicí. Zařízení je převážně rokokové. Kolem kostela je hřbitov.  V presbytáři byla umístěná více než 100 let, až do roku 1918, vzácná pozdně gotická dřevořezba „Poslední večeře Páně“, pocházející z pražské Betlémské kaple. Dnes je v Národním muzeu. V 80. letech 20. stol. byl kostel trvale uzavřen a přestaly se zde konat bohoslužby. Následně se stal kostel opakovaně terčem zlodějů, a co zbylo z  cennějšího vybavení, bylo převezeno do depozitáře.   Pro  špatný stav byla letech 2001 až 2005 obnovena fasáda a střecha kostela i zvonice, vč. statického zajištění krovu. V r. 2006 byla opravena ohradní zeď hřbitova. Letošní Noc Kostelů bude především příležitost nejen pro obyvatele Zeměch si po mnoha letech opět  prohlédnout zevnitř kostel, který znají ze svého dětství a mládí.

Fotogalerie z Noci kostelů:

NOC KOSTELŮ 2021 – Kralupy a okolí – Zeměchy • Koncert komorní hudby
NOC KOSTELŮ 2021 – Kralupy a okolí – Zeměchy • Koncert komorní hudby
Kralupy nad Vltavou - Zeměchy, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube