07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 16:30
Koncert
Komorní orchestr Cyrilometodějského gymnázia.
16:00 - 17:00
Individuální prohlídka kostela
Prohlídka kostela a kaple. Příležitost ke ztišení a modlitbě.
16:00 - 17:30
Program pro děti
Hry a soutěže pro děti na farní zahradě (v případě deště ve farním sále).
16:00 - 18:00
Knižní bazar
Možnost doplnit si knihovničku tituly, které marně sháníte. Zakoupení knih v zadní části kostela.
16:00 - 18:00
Představení činnosti Zábrdovické farnosti a Dětského domu Zábrdovice
Prezentace v kapli sv. Anny (video)
16:00 - 22:00
Farní kavárna
Z boční strany kostela od zastávky MHD.
16:30 - 17:00
Prohlídka kostela s výkladem
Stručný komentář k historickým částem kostela.
17:00 - 17:30
Varhanní koncert
Duchovní hudba českých i zahraničních mistrů v podání ředitele kůru Zdeňka Hatiny.
17:30 - 18:00
Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
Umělecky nejhodnotnější část bývalého premonstrátského kláštera. Prohlídka s průvodcem. Omezený počet účastníků, sraz na prostranství před kostelem.
17:30 - 18:00
Individuální prohlídka kostela
Prohlídka kostela a kaple. Příležitost ke ztišení a modlitbě.
18:00 - 19:00
Mše svatá doplněná výkladem právě probíhajících částí a úkonů
Doplněná výkladem právě probíhajících částí a úkonů.
19:00 - 19:05
"Dvořák 120"
happeningu ke 120. výročí úmrtí hudebního skladatele Antonína Dvořáka
19:00 - 22:00
Výstava liturgických rouch a předmětů
Expozice v boční místnosti kostela s možností výkladu na požádání.
19:00 - 22:00
Knižní bazar
Možnost doplnit si knihovničku tituly, které marně sháníte. Zakoupení knih v zadní části kostela.
19:15 - 19:45
Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
Umělecky nejhodnotnější část bývalého premonstrátského kláštera. Prohlídka s průvodcem. Omezený počet účastníků, sraz na prostranství před kostelem.
19:15 - 20:15
Individuální prohlídka kostela
Prohlídka kostela a kaple. Příležitost ke ztišení a modlitbě.
19:15 - 22:00
Představení činnosti Zábrdovické farnosti a Dětského domu Zábrdovice
Prezentace v kapli sv. Anny (video)
19:30 - 21:00
Přímluvná modlitba
Možnost svěřit se s individuální životní situací či těžkostí a v malé skupince se za ni pomodlit (Kaple " Panny Marie Lurdské" a Kaple "Jatého Spasitele).
19:45 - 20:15
Prohlídka kostela s výkladem
Stručný komentář k historickým částem kostela.
20:15 - 20:45
Varhanní koncert
Duchovní hudba českých mistrů v podání ředitele kůru Zdeňka Hatiny.
20:45 - 21:45
Individuální prohlídka kostela
Prohlídka kostela a kaple. Příležitost ke ztišení a modlitbě.
20:45 - 21:45
Společná modlitba
Pozvání pro všechny k modlitbě, možnost přinést svoje úmysly - doprovázeno hudbou a zpěvem (Čenstochovská kaple).
21:45 - 22:00
Hudební rozloučení
Duchovní hudba českých i zahraničních mistrů v podání ředitele kůru Zdeňka Hatiny, doprovázená zpěvem.
22:00 - 22:05
Závěrečné slovo a požehnání

Informace o kostele

WWW: http://www.zabrdovice.cz

Adresa kostela: Lazaretní 9/1

GPS: 49°12'9.36"N, 16°37'46.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslav Daněk

Návaznost na dopravu:

Tramvají č. 2 z Hlavního nádraží směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (5min). Tramvají č. 3 z České (Joštovy) směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (10min).

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.04.2017)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
9:45 celý rok, každý týden, s katechezí pro děti
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden, ve školním roce: zaměřená pro mládež
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden, ve školním roce: zaměřená pro děti
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden, od 17:00 adorace
So
18:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Původně malý románský kostel v Zábrdovicích, založený jako součást premonstrátského kláštera na začátku 13. století, byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Po vpádu Švédů byl kostel zničen a vystavěn kostel nový, na základě projektu vídeňského architekta Giovanniho Pietra Tencally.  Na realizaci výzdoby interiéru se podíleli přední umělci své doby. Z malířů je to v první řadě přední vídeňský umělec pracující na Moravě Franz Anton Maulbertsch – autor obrazu Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři v presbytáři. Josef Winterhalder ml., žák Maulbertsche, je autorem freskové výzdoby chrámu kde vytvořil monumentální figurální scény na klenbě presbytáře a lodi. Osmnácté století znamenalo pro klášter velký rozkvět. Za reformy Josefa II. došlo ke zrušení kláštera a byla zde zřízena vojenská nemocnice, která dosud tomuto účelu slouží. Konventní chrám se stal kostelem farním a dnes patří mezi nejhodnotnější raně barokní chrámové stavby v Brně.

 Více o kostele najdete na stránkách farnosti.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube