28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha-Čakovice, kostel sv. Remigia

Program Noci kostelů 28. května 2021

14:30 - 17:00
Dětský program
Převážně venkovní hravé aktivity pro děti a doprovod, s oblíbenou výtvarkou.
17:00 - 17:30
Zastavte se
Otevřený kostel k prohlídce, spočinutí, zapálení svíčky.
17:30 - 18:00
Malý varhanní koncert se zpěvem
18:00 - 19:50
Stezka pro blízká srdce
Užijte si čas spolu na zábavné stezce. Ideální pro: pár, dvojici přátel, rodič a dítě 6+. Stezka povede z kostela do parku a zpět na farní zahradu. Vzhledem k programu v kostele doporučujeme začít stezku nejpozději v 19:45.
20:00 - 20:15
Žehnání městu
Vede farář P. Stanislaw Góra. Proběhne venku před kostelem.
20:15 - 21:15
Souznění – aneb jak se dostat do souladu se sebou, s druhými a žít radostnější život
Přednáška faráře P. Stanislawa Góry, také přenášená online na Youtube Farnost Čakovice, kde zůstane k dispozici i k pozdějšímu zhlédnutí.
20:30 - 22:00
Paralelní program na farní zahradě – Odpočinek u ohně s hudebním doprovodem
21:15 - 22:00
Zastavte se
Otevřený kostel k prohlídce, spočinutí, zapálení svíčky.
22:00 - 22:20
Závěrečná společná modlitba
Závěrečná společná modlitba se čtením Vašich díků a proseb ze zdí díků a nářků.

Celovečerní program:

Zeď nářků a zeď díků
Po celou dobu můžete psát Vaše prosby a díky na zeď nářků a díků vzadu v kostele. Na tyto úmysly se budeme modlit nejen ve 22:00, ale i dál v rámci farních společenství.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostcakovice.cz

Adresa kostela: nám. 25. března

GPS: 50°9'5.609"N, 14°31'26.655"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Kloudová

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Letňany - a dále bus 136, 351, 377 - zastávka Čakovický zámek

metro C - stanice Letňany - a dále bus 140, 158 - zastávka Cukrovar Čakovice

Náměstí 25. března, Praha 9 - Čakovice

Nynější čakovický kostel je již třetí v pořadí. Neví se, kdy byl vystavěn kostel první, ale stál už v půli 14. století a dochoval se až do začátku století 17., kdy byl již "téměř na rozboření nebo upadnutí, něco skrze sešlost pro starodávnost a něco od udeření do něho od hromobití." Na jeho místě byl v letech 1735 - 1737 vystavěn kostel druhý. Protože však nepostačoval rozrůstající se čakovické osadě, byl i ten zbořen a v letech 1877 - 1881 byl postaven třetí, nynější kostel v pseudorománském slohu.  Patronem výstavby byl pan Filip Schoeller, významný čakovický cukrovarník, se svojí manželkou Alžbětou.

Zasvěcení kostela sv. Remigiovi je unikátní - v České republice jiný kostel sv. Remigia nenajdeme, a toto zasvěcení bylo jediné i v Rakousku-Uhersku. Ostatky sv. Remigia získal král Karel IV. a věnoval je Kapitule svatovítské. Ta je v roce 1409 darovala slovanským benediktinům z Emauz, k jejichž vlastnictví tehdy patřily celé Čakovice. Ti uložili ostatky v čakovickém kostele a kostel přesvětili.

Sv. Remigius byl remešským biskupem. Je nazýván "apoštolem Franků". V roce 496 pokřtil Chlodvíka, franckého krále, který se tak stal prvním křesťanským králem na území nynější Francie.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube