02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Holubice, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:00
Otevření kostela
17:30 - 17:50
Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy
Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.
18:00 - 18:30
Komentovaná prohlídka kostela
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
19:00 - 19:30
Komentovaná prohlídka kostela
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
19:30 - 19:50
Boží slovo a setkání s jáhnem
Slovo Boží v podání jáhna a možnost individuálního rozhovoru s ním.
20:00 - 20:30
Komentovaná prohlídka kostela
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
20:50 - 21:00
Ztišení a závěr
Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.

Informace o kostele

Dominantou menšího sakrálního areálu je rotunda se dvěma apsidami a představenou hranolovou věží. Kostel byl mnohokrát přestavěn, ale zachoval si středověký charakter (jádro z 1. pol. 13. století; dochovány hodnotné malby z 1. pol. 14. st.). 

Kostel vysvěcený pražským biskupem Pelhřimem byl vystavěn ve 3. desetiletí 13. století „doksanskou“ hutí. Kolem poloviny 13. století byla přistavěna další podkovovitá apsida, sklenutá kolem roku 1400. Ve 40. letech 14. století byla přistavěna hranolová věž. V barokní době vznikla sakristie a zřejmě v 17. století došlo k nastavění věže. Novogotické úpravy kostela se uskutečnily ve 2. polovině 19. století. Další úpravy proběhly v roce 1933 a ve druhé polovině 20. století. Při opravách v roce 1955 byly v předsíni kostela objeveny raně gotické nástěnné malby z poloviny 14. století. Restaurovány byly v letech 1956-1957. V 70. letech 20. století byly odkryty i malby ve špaletách oken ve východní apsidě (dochována především horní část těla stojících světců, odkazující na vliv byzantské malby).

Fotogalerie z Noci kostelů:

NOC KOSTELŮ 2022 – Kralupy a okolí – Holubice • Koncert ZUŠ Kralupy
NOC KOSTELŮ 2022 – Kralupy a okolí – Holubice • Koncert ZUŠ Kralupy
Holubice, kostel Narození Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube