07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hostivice, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše svatá
18:45 - 21:30
Komentovaná prohlídka kostela a přilehlých prostor
Žádný kout v kostele není tajný – sakristie, kůr s varhanami, kruchta pro panstvo, věž, zvony, krov – a k tomu hlavní prostor a barokní oltář se sv. Simlicií, prvomučednicí římskou. Těší se na vás!

Informace o kostele

WWW: https://www.farnosthostivice.cz

Adresa kostela: Husovo náměstí

GPS: 50°4'50.354"N, 14°15'28.181"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Koňařík

Návaznost na dopravu:

Vlak

trať Praha Masarykovo nádraží – Kladno; jezdí přibližně každou půl hodinu; od stanice Hostivice ke kostelu 6 minut pěšky jižním směrem

Bus MHD

ze zastávky Zličín (metro B): autobusy 306, 347, 336 a 386 cca 12 minut

ze zastávky Motol: autobus 365 cca 18 minut

od autobusové zastávky Hostivice je kostel vidět, pěšky 4 minuty

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 03.03.2024)

Ne
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
6:45 celý rok, každý týden
Út
6:45 celý rok, každý týden
St
6:45 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden, Každý pátek od 17.00 adorace a možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem.
So
6:45 celý rok, každý týden

Kostel byl postaven v první polovině 13. století v románském slohu, jak o tom svědčí kvádříkové zdivo z opuky,odkryté v jeho jižní straně při opravě v letech 1973–6. Byl malý, tmavý a zaujímal prostor nynější chrámové lodi. Věž kostelu chyběla, stála opodál na hřbitově.

V roce 1631 Švédové a Sasové kostel vypálili a císařské vojsko odvezlo v roce 1639 tři zvony. Kostel zůstal pustý do roku 1659, kdy na výzvu pražského arcibiskupa Harracha se František Adam Eusebius hrabě ze Žďáru pustil do obnovy chrámu.

„Léta 1662 dne 29. máje, to jest v pondělí svatodušní J.V.H.V. pan Adam Eusebius hrabě ze Žďáru ráčil s celým svým dvorem do vsi Hostivice, do pustého chrámu sv. Jakuba přijeti, a tam v témž kostele první mši svatou (kdežto od 45 let žádných služeb Božích se nevykonávalo) ráčil jest dáti sloužiti a milostivě se zavázati, že do toho chrámu Páně pěkný vornát a antipendium na svůj náklad udělati dáti ráčí.“

V roce 1662 dal přistavět gotický presbytář s křížovou klenbou, lomenými okny a prejzovou střechou. Na evangelijní straně postavena malá sakristie. V letech 1662–3 přistavěna i věž ke kostelu, přiléhající v téže šíři jako loď, aby byl kostel zvětšen, neboť pod klenutím věže vznikla předsíň (v ní byl později umístěn Boží hrob). Kúr však vůbec nebyl. Na věži byl zavěšen zvon sv. Jakub a v létech 1688 a 1714 pořízeny další dva.

Když v r. 1732 koupila Anna Marie vévodkyně Toskánská od hraběte Bredy s Tachlovickým panstvím i Hostivice, dala r. 1734 přestavět zámek a v létech 1734–6 postavit mariánský sloup a faru. Na rozkaz paní patronky byla roku 1737 zeď u věže prolomena a vytvořen kůr.

Hlavní oltář sv. Jakuba byl v roce 1736 přivezen ze Zákup. První mši svatou u něho zpíval prvofarář (v obnovené faře) P. Norbert Kříž dne 11. listopadu, v den sv. Martina, za přítomnosti vysoké dárkyně. Táž paní přivezla do Hostivic tělo sv. Simplicie, které bylo dne 5. listopadu 1737, za přítomnosti zbožné dárkyně, vloženo do velkého oltáře. Postranní oltáře sv. Vojtěcha a sv. Prokopa pocházejí z kostela sv. Václava na Zderaze. Byly získány, když císař Josef II. zrušil tamní klášter Augustiniánů a kostelní věci se rozprodávaly.

Roku 1794 vypukl na Bílou sobotu v Hostivicích oheň u sedláka Smrčky a rozšířil se na sousední domy i chrámovou věž, přitom se rozlily všechny tři zvony. Teprve po osmi letech byly opatřeny nové.  V roce 1870 přistavěl vídeňský stavitel Prantner tři „méně foremné“ přístavky: malou kapli na jihu (bývalá oratoř), sakristii a tzv. velkou kapli s dřevěnou galerií. Přitom snad byl zazděn pseudorománský klenutý vchod do kostela v západní straně věže, k jehož zazdění použili tenkrát náhrobní kameny, vzaté ze zdí a podlahy chrámové lodi. Možná byly mezi nimi i kameny z náhrobku dcery a manželky Jana Vodňanského z Uráčova, pochovaných zde pod mužskými lavicemi v letech 1625–6. (Při opravě kostela v letech v 70. letech 20. století byla část nalezena).

Roku 1871 byla věž přikryta novou střechou a vsazeny nové hodiny. V roce 1933 byly hodiny obnoveny z dobrovolné sbírky věřících. V květnu 1945 byly při ostřelování obce nacisty z letiště zle poškozeny. V roce 1975 byly nahrazeny novými nákladem 120 000 Kčs.

Alois Saifrt 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube