07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Řevnice, kostel sv. Mořice

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:30 - 18:00
Program pro děti
program pro děti
18:00 - 18:05
Slavnostní vyzvánění zvonů
18:05 - 19:00
Přednáška PhDr. Pavla Beneše, Ph.D. - historie řevnické farnosti a komentovaná prohlídka kostela
Přednášky budou proloženy písničkami.
19:00 - 19:30
Modlitba za Řevnice
společně s panem farářem se budeme modlit za naše město a naše rodiny.
19:30 - 21:55
Koncert vážné a duchovní hudby
Těší se na vás členové pražských orchestrů - Národního divadla, Symfonického orchestru FOK, Pražské komorní filharmonie, na programu skladby od Antonína Vivaldiho až po Antonína Dvořáka
20:55 - 21:00
Závěrečná modlitba

Informace o kostele

WWW: http://revnice.farnost.cz

Adresa kostela: Pražská

GPS: 49°54'52.706"N, 14°14'19.040"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Maria Kudrnovská

Návaznost na dopravu:

Vlakem z Prahy odjezd z hlavního nebo Smíchovského nádraží do Řevnic, z vlaku je kostel již vidět. Po východu z nádražní budovy přejděte na protější chodník a dejte se vlevo, po tomto chodníku dojdete až ke kostelu. Autem z Prahy směr Strakonice a před Mníškem pod Brdy odbočit vpravo na Řevnice.

 

foto Jiří Milfait

Kostel zasvěcený sv. Mauritiu (neboli Mořici), patrně románský, stál v Řevnicích již v polovině 13.století. První písemná zmínka o něm je z roku 1253, kdy je uváděn jako farní, náležící k děkanátu Tetín. Zároveň zde stál kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl vysvěcen v souvislosti s tím, že Řevnice věnoval král Václav II. roku 1292 zbraslavskému cisterciáckému klášteru. V polovině sedmnáctého století - roku 1656 či roku 1677 - převzal roli farního kostela kostel v Dobřichovicích.

V roce 1747 musely být bohoslužby ze zchátralého kostela sv. Mauritia přeneseny do menšího kostela Panny Marie. O dva roky později, v roce 1749, byly oba staré kostely zbořeny. Bezprostředně se začalo s výstabvou nového chrámu a 12. listopadu 1752 byl právě dokončený kostel vysvěcen velmistrem řádu křížovníků Juliem Františkem Wahou. Zásadní opravou prošel již v roce 1848, kdy se v něm objevily trhliny. Další významná oprava proběhla v letech 1904-05. Řevnický kostel se stal znovu farním až v roce 1905. Patronem kostela je dodnes řád křížovníků s červenou hvězdou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube