07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Úhonice, kostel Zvěstování Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 21:00
Výtvarná dílna pro děti i dospělé před kostelem, v průběhu celého odpoledne na téma SRDCE
Každý si může namalovat a odnést domů svůj vlastní obraz kostela.
17:00 - 21:30
Procházka kostelem pro děti- téma SRDCE + LÁSKA
Jednoduché úkoly provedou děti kostelem, nebude chybět ani malá odměna
17:00 - 22:00
Každý návštěvník dostane na uvítanou malý dárek - motiv SRDCE
V kostele budou připravené svíce ze včelího vosku pro symbolické zapálení za lidi, které předkládáme Bohu.
17:00 - 22:00
Možnost návštěvy otevřené kaple Vzkříšení Páně - areál kostela
17:00 - 22:00
Otevřená věž kostela, možnost vystoupání na věž, shlédnutí věžních hodin, možnost rozeznít zvon
na věži lze samostatně rozeznít zvon a shlédnout stroj věžních hodin
17:00 - 22:00
Modlitba farního společenství-můžete na lísteček napsat, co byste chtěli předložit Bohu, my se za vaše prosby, starosti i radosti budeme modlit
17:00 - 22:00
Lahodné občerstvení-připravena bude káva, čaj, sladké i slané domácí dobroty
Připravena bude dobrá káva, čaj, sladké i slané domácí dobroty
17:00 - 22:00
Možnost zapálení svíček za své blízké a za lidi trpící válkou (modlitba za Ukrajinu a Izrael), v kostele budou připraveny svíčky ze včelího vosku
V kostele budou připravené svíce ze včelího vosku pro symbolické zapálení za lidi, které předkládáme Bohu.
17:15 - 22:00
Život našeho farního společenství
Krátká prezentace fotografií, které ilustrují aktivity naší farnosti.
17:30 - 18:00
Přednáška o historii
Přednáška pro ty, kdo se chtějí dozvědět více o historii nejen úhonického kostela. Letos bude zaměřená pozornost především na ženy v naší historii.
18:00 - 21:00
Komentované prohlídky kostela a představení mešních textilií, event. ochutnávka mešního vína
Kostel si můžete prohlédnout bez průvodce, ale můžete se také nechat provést a dozvědět se mnoho zajímavých informací z historie i současnosti kostela a farnosti.
18:30 - 21:30
Ukázky krátkých varhanních skladeb - každou hodinu (18:30, 19:30, 20:30 a 21:30) si můžete varhany nejen poslechnout, ale i prohlédnout
Kostelem budou znít krásné tóny varhan, které se budou střídat s tichou chvílí pro modlitbu.
21:45 - 22:00
Zpěv u ohně před kostelem
V závěru letošního programu si společně zazpíváme pár jednoduchých duchovních písní za doprovodu kytary.

Informace o kostele

WWW: http://www.kosteluhonice.estranky.cz

Adresa kostela: Na návsi

GPS: 50°2'29.450"N, 14°11'7.397"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Barbora Nývltová

Návaznost na dopravu:

Do obce jezdí pravidelná autobusová linka č. 307: Praha Zličín (metro B) - Unhošť.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.04.2024)

Ne
11:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Čt
18:30 celý rok, každý týden

Farní kostel Zvěstování Panně Marii v Úhonicích Místo premonstrátské spirituality, vzdělanosti a kultury Král Vladislav II. (1110-1174) spolu s olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem stáli v čtyřicátých letech 12.století (1143) u příchodu premonstrátů do Čech a u založení kláštera na Strahově. Právě se Strahovským klášterem Premonstrátských řeholních kanovníků je od svého počátku spojen nejen hospodářský rozvoj, ale i duchovní a kulturní život a vzdělání v obci Úhonice. Farní kostel Zvěstování Panně Marii je zdáli viditelnou dominantou obce Úhonice.

Stavba je svým průčelím orientována na františkánský klášter v Hájku, se kterým tak vytváří duchovní jednotu. Kostel byl vybudován v novorománském stavebním stylu v letech 1896-98 dle plánů předního architekta sakrálních staveb Eduarda Sochora (1862-1947). Dle jeho návrhu je také vytvořeno vnitřní vybavení chrámu. Tato stavba nahradila starý gotický kostel z roku 1615. Podle jeho návrhu je také vytvořeno vnitřní vybavení chrámu - výjimku tvoří soudobé vybavení liturgického prostoru od německého umělce Egina Weinerta (1920 – 2012).  

Vedle kostela je zachovaná barokní hřbitovní kaple z roku 1799 a výklenková kaplička patrona hasičů, kovářů, hutníků, kominíků, pekařů a hrnčířů sv. Floriana.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2021
Noc kostelů 2021
Úhonice, kostel Zvěstování Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube