07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jaroměř-Josefov, kostel Nanebevstoupení Páně

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
1. komentovaná prohlídka kostela
Během prohlídky projdete kostel od zákristie po kůr s varhanami a uvidíte originální křížovou cestu, kterou vytvořili zdejší farníci.
19:00 - 19:45
Koncert komorního pěveckého sdružení Cantus Jaroměř
20:00 - 20:45
2. komentovaná prohlídka kostela

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 08.04.2024)

Ne
10:30 celý rok, každý týden

Posádkový kostel Nanebevstoupení Páně v pevnosti Josefov. Kde se nachází: Masarykovo náměstí v centru města Josefov Okolnosti vzniku, co připomíná: Výstavba chrámu v pevnosti Josefov, přislíbená již osídlovacím patentem císaře Josefa II, se zpozdila kvůli nedostatku finančních prostředků. Základní kámen kostela byl za doprovodu dělostřeleckých salv slavnostně položen v dubnu roku 1805 do míst budoucího hlavního oltáře, čemuž předcházelo ještě vyznačení obrysu svatostánku vojáky zákopnického sboru. Stavba byla ukončena v roce 1810 a v září 1811 se konala velkolepá slavnost svěcení tohoto kostela, po které byl svěřen do rukou vojenského duchovního správce. Souvislosti: Kostel postavený v empírovém slohu dotváří harmonicky sladěnou podobu města. Mramorová deska nad portálem průčelí nese nápis F II. MDCCCV (František II. 1805). K monumentálnímu hlavnímu vchodu vede 11 schodů. Hranolová patrová věž se čtyřmi zvony měří 54 metrů. Původní empírový oltář byl počátkem 20. století nahrazen novým. Vpravo od oltáře se nachází památník generála Mořice Lacyho přesunutý sem ze zbrojnice, který nese nápis znějící v překladu: „Císař Josef II. Mořici Lacymu za jeho radu a vyhledání místa k založení přepevné tvrze. Roku 1787“. Z věže josefovského kostela objevil dne 17.02.1826 matematik, hvězdář a setník řadového pěšího pluku č. 18 Vilém z Biely kometu, která byla po něm pojmenována „Biela“.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube