07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dolní Kounice, kaple sv. Barbory

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 23:00
Večerní program

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Autobus: 154, 512, vlak Moravské Bránice (S41)

Zčásti skrytá lidskému zraku, přesto po několik století součást dolnokounické historie. To je malebná, nedávno zrekonstruovaná kaple, lidově zvaná Barborka.

Historie chrámu sv. Barbory: 

  • Kaple v dnešní podobě byla vystavěna Jiřím Richtrem z Brna za Ferdinanda Ditrichsteina v r. 1688. Gotické kněžiště z původního sboru v upravené podobě zůstalo zachováno a k němu byla přistavěna renesanční přístavba vlastní kaple, nad jejímž vchodem je znak Dietrichsteinů (vinařské nože) s uvedeným letopočtem. Původně zde měla sekta bratří Valdenských a Boleslavských svoji modlitebnu - sbor v gotickém slohu - které Jan ze Žerotína daroval svůj dům. V roce 1560 k němu daroval dům také Jiří ze Zástřizl, aby v něm správce sboru bydlel a bratří měli kde provozovat své řemeslo.
  • Po zatopení a uzavření starého farního kostela u řeky v r. 1862 zde byly se souhlasem mikulovských Dietrichsteinů až do roku 1879 konány všechny katolické bohoslužby, křty, svatby a pohřby. Kaple ovšem tomuto účelu sloužila jen jako nevyhovující, malé provizorium a to jen do doby, než byl postaven a otevřen nový farní kostel.
  • Po první světové válce v r. 1921 kapli sv. Fabiána a Šebestiána kounické obecní zastupitelstvo pronajalo nově vzniklé Církvi československé husitské na dobu 15 let. V devadesátých letech 20. století byla kaple za pomoci města důkladně opravena a pravidelně se zde konají nedělní pravoslavné bohoslužby. Bývají zde také pořádány výstavy nebo koncerty duchovní a vážné hudby, jako např. každoročně ve vánočním období nebo i při jiných příležitostech v průběhu roku. Kaple je majetkem Pravoslavné církevní obce.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube