10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Smržovka v Jizerských horách, kostel sv. Archanděla Michaela

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:15 - 19:30
Nechte zvon znít - rozezní se zvon našeho kostela
Rozezní se zvon našeho kostela sv. Archanděla Michaela. Zvoní se ručně několikrát do roka při slavnostních příležitostech.
19:30 - 19:45
Vítejte v našem kostele - přivítání návštěvníků dobrým slovem.
Přivítání návštěvníků dobrým slovem. Při příchodu si můžete vybrat malou kartičku, na které je zachycena kratičká myšlenka z Bible. Přečtěte, pouvažujte
20:00 - 20:45
Koncert komorního kvarteta Classicis
Komorní kvarteto Classicis se věnuje především interpretaci barokní a klasicistní hudby.
20:45 - 21:00
Seznámení s historií a současností kostela, komentovaná prohlídka - Ing. Karel Koňařík
Seznámení s našim kostelem: historie a současnost, postup oprav, plány do příštích let (Ing,Karel Koňařík)
21:00 - 21:30
Ticho jako v kostele. Vytvoření svíčkového kříže, chvilka k rozjímání.
Čas pro ztišení - ticho jako v kostele, vytváření svíčkového kříže, chvilka k rozjímání.
21:30 - 22:00
Závěrečná modlitba, přímluvy, slovo na cestu.
Po celou dobu Noci kostelů bude příležitost k osobním rozhovorům a modlitbě a předání přímluvných modliteb za nemocné, za rodiny, za zemřelé, za město, za mír, které proběhnou v rámci závěrečné modlitby v kostele.

Informace o kostele

WWW: http://www.kostel-smrzovka.webnode.cz

Adresa kostela: ul. Kostelní

GPS: Loc: 50°43'47.742"N, 15°14'26.957"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Jakoubek

Návaznost na dopravu:

Příjezd vlakem na hlavní nádraží Smržovka a půjdete dolů na náměstí

nebo vystoupíte z autobusu na náměstí ve Smržovce,

přejdete hlavní silnici a půjdete po chodníku směrem k Tanvaldu a dojdete k malému náměstí s kašnou,

před náměstím odbočíte doprava a půjdete po silnici rovně a stále nahoru, výjdete docela dlouhý kopec a dostanete se na vrchol, budete pokračovat stále rovně dokud nespatříte věž kostela - vítejte u nás

SMKostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce.

V kostele se konají po celý rok pravidelné bohoslužby každý čtvrtek v 18 hodin.

Na Boží hod vánoční a v neděli Velikonoční jsou to slavnostní mše svaté.

Dále se pořádá slavnostní mše svatá při příležitosti svátku patrona kostela sv. Archanděla Michaela v září. V těchto dnech je možná též prohlídka kostela a věže, samozřejmě mimo mše svaté, dále je kostel přístupný ve dnech městských slavností jako je Smržovský jarmark v květnu, letní slavnosti Eurion v srpnu a Vánoční pohoda v prosinci.

V průběhu roku se v kostele pořádají koncerty pěveckých sborů, hudebních sborů. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách města www.smrzovka.cz, případně v pravidelném měsíčníku Smržovský zpravodaj.

Kostel je veřejnosti přístupný během koncertů, kulturních akcí a po dohodě se zástupcem občanského sdružení Michael. V roce 2022 bude kostel zpřístupněn i o letních prázdninách. 

Více informací naleznete na : www.kostel-smrzovka.webnode.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiér kostela 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel sv. Archanděla Michaela, pozdně barokní dominanta širokého okolí, stojí na Kostelním vrchu ve výšce 649 m. n. m., kde vévodí celé Smržovce. 

Na Jablonecku je považován za významnou stavební památku, je součástí Ústředního seznamu kulturních památek ČR a v roce 2004 byl zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky.

Kostel byl vybudován podle původního architektonického návrhu Antonína K. Schmidta ovlivněného kostelem sv. Jana na Skalce v Praze od Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Na vypracování plánů pracoval A. K. Schmidt do roku 1766 a stavbu vedl řadu dalších let, než ji později převzal a roku 1781 dokončil jiný architekt. Objekt je jednolodní s obdélným presbyteriem. Loď kostela byla vyzdvižena na půdorysu protáhlého osmiúhelníku s pilířovými kaplemi a oratořemi na kratších stranách a s obdélnými nehlubokými rameny na podélných stranách. Západní průčelí tvoří hranolová věž. Historie objektu Základní kámen byl položen roku 1767 v blízkosti původního dřevěného kostelíka a v roce 1781 byl nový kamenný kostel vysvěcen ke cti Archanděla Michaela.

Svou polohou je to jeden z nejlépe umístěných kostelů ve zdejším kraji, je situován v přímé lince mezi Ještědem a Sněžkou. Traduje se, že do pamětní schránky ve věži byla vložena mimo zakládacích listin také skleněná perla, symbolizující obživu většiny obyvatel smržovského panství – sklářství.

Dne 17. dubna 1967 zachvátil kostel požár, jehož důsledky se dodnes nepodařilo odstranit. Oheň pronikl věží a zničil všechny střechy, vážně poškodil klenby, ze kterých se v interiéru zřítily křišťálové lustry a ve věži roztavil zvon ze 17. století. Rekonstrukce střech kostela proběhla v letech 1969 – 1971. Obnovena byla i věž kostela, kde byl slavnostně, ale bez minimální publicity, zavěšen zvon pocházející z roku 1663 darovaný litoměřickou konzistoří. Dalším škodám se nepodařilo zabránit, protože tímto záchrana vzácné památky na dlouho skončila. Obnova kostela opět začala v roce 1991 opravou fasády, která byla dokončena roku 1999. Na obnovu památky přispíval okres, občané města svými dary, v roce 1992 byla zahájena tradice pořádání adventních a dalších koncertů na záchranu kostela. Roku 2000 tak bylo možné začít s rozsáhlou a náročnou obnovou interiéru, a to díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky. Značnou měrou se na výdajích za opravy každoročně podílí též Římskokatolická farnost Smržovka a město Smržovka, od roku 2005 také výtěžek veřejné sbírky pořádané občanským sdružením Michael.   

Spolek Michael, založený v r. 2004  ing, Věrou Koulovou s hlavním cílem " podílet se na renovačních, restaurátorských a pomocných pracích, prováděných v kostele sv. Archanděla Michaele ve Smržovce" k tomuto účelu otevřel v  r. 2011 již 3. veřejnou sbírku na podporu oprav tohoto kostela. Díky štědrým příspěvkům obyvatel Smržovky i ostatních dárců jsme mohli v průběhu prvních dvou veřejných sbírek v letech 2005 až 2010 přispět významnými částkami na opravu interiéru kostela - schodiště, zábradlí, skříně varhan, opravy dvou dveří kostela, sakristie, zrestaurování sochy Panny Marie Immaculaty a další .

Slavnostní venkovní osvětlení kostela se podařilo zrealizovat díky štědrosti dobrého dárce v roce 2009. V roce 2010 jsme uhradili část 1. etapy nové elektroinstalace a v roce 2011 v plné výši 2.etapu elektroinstalace, což umožnilo uvažovat o plném osvětlení kostela. A to se splnílo v roce 2012, kdy díky velkorysému daru nadace Preciosa (Preciosa-Lustry a.s.), značnému příspěvku města Smržovky a i našemu příspěvku byly v rámci Noci kostelů v pátek 1. června 2012 slavnostně rozsvíceny tři nové lustry.

Svoji účastí nás při této radostné události poctil pan biskup Jan Baxant a s jeho slovy

"Budiž světlo" se naš kostel rozzářil světlem křišťálových lustrů.

V letech 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022  pokračuje úsilí na rekonstrukci našeho kostela, financování by nebylo možné bez příspěvku dárců. Velké diky patří našemu městu, Nadaci OF, členům i nečlenům sdružení o.s. Michael ze Smržovky, přátelům i z okolí Německa. Významné a viditelné úspěchy z poslední doby v našem kostele jsou: opravená podlaha, zrekonstruované lavice v našem kostele, zrestaurované obrazy křižové cesty osvětlené nástěnnými světly, revize a oprava hromosvodů, oprava zádveří u vchodu kostela na severní a západní straně, oprava schodiště v zakristii , zábradlí reálu na varhanní píšťaly. 

Záchrana a restaurování  hlavního oltáře, díky perfektně připravené žádosti se 1. etapa se uskutečnila v r. 2017 s dotací od Ministerstva kultury ČR ve výši 270.000 Kč.  Další 2. etapa se uskutečnila v r. 2018 s dotací od Ministerstva kultury ČR ve výši 400.000 Kč. V roce 2019 pokračovala 3. etapa restaurátorského zásahu na hlavním oltáři kostela, která byla podpořena z dotačního fondu Ministerstva kultury částkou 400.000 Kč. V roce 2020 díky podpoře z dotačního fondu Ministerstva kultury ve výši 300.000 Kč se pracuje na na restaurování hlavního oltáře našeho kostela. 

Varhanní skříně. V roce 2019 se farnosti a spolku Michael podařilo za finanční pomoci města Smržovky a veřejné sbírky zrestaurovat pozitiv varhan (malá varhanní skříň v popředí zábradlí) v roce 2021 se podařilo zrestaurování negativu varhan (velká varhanní skříň v pozadí). Celkové náklady restaurování 540.000 Kč.

Rozezníme varhany v kostele. V roce 2022 pokračujeme na restaurátorské obnově varhan, práce provádí firma Žloutek a syn ze Zásady. Tato 1. etapa je významně financována z rozpočtu Libereckého kraje.

Nové odbíjecí věžní hodiny. Zatím co na zvuk varhan ve smržovském kostele si budeme muset ještě nějaký čas počkat, věžní hodiny již dlouhé roky s tichou výčitkou ukazovaly, že je „pět minut po dvanácté“, na to, aby se jejich odbíjení zase neslo nad krajinou a my zvedli své oči (od mobilů) a srovnali si čas i srdce. Na štěstí se mezi námi našel zdejší rodák, kterému tento dlouholetý klid na věži kostela nebyl lhostejný. Rozhodl se zasponzorovat pořízení nových věžních hodin. Vybral pro ně renomovanou firmu L. HAINZ, která v roce 2017-2018 prováděla rekonstrukci Staroměstského orloje. Hodinový stroj má sloužit nejméně sto roků a je chráněn pevnou prosklenou skříní. Každou „půl“ i „celou“ bude teď ohlašovat jemný hlas našeho zvonu. A protože se vše podařilo dokončit do letošní svatomichalské pouti 2019, mohl P. Pavel Ajchler po nedělní bohoslužbě uskutečnit obřad žehnání nových hodin. Nám tedy zbývá radostná povinnost z celého srdce dárci poděkovat a vám všem popřát do budoucna požehnaný čas a Smržovce nadšené rodáky. Kéž nové věžní hodiny na věži kostela odbíjejí vždy jen dobré časy.

Veřejná sbírka organizovaná Spolkem Michael na obnovu kostela od požáru z roku 1967 pokračuje.

Budeme proto vděční za každý obnos, který pošlete na účet  268250895 / 0300  nebo odevzdáte do pokladničky v kostele a ujišťujeme Vás , že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela. 

Spolek Michael Smržovka, Martin Jakoubek-předseda. Tel.: 728845125, E-mail: [email protected]https://kostel-smrzovka.webnode.cz/

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

 

Představujeme letecké snímky našeho kostela, které vytvořil p. Josef Nožka v roce 2014.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube