07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hředle, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 19:10
Zahájení NOCI KOSTELŮ a úvod do historie vzniku Obce i nejstarších kostelů
Krátká prohlídka okolí kostela, historie obce, jeji založení včetně založení a umístění dřívějších kostelů, pověsti týkající se kostela i obce.
20:00 - 21:00
Koncert Pěvecký sbor HLASY z Rakovníka a Rakovnický komorní orchestr.
Vystoupení Pěveckého sboru HLASY (dříve Magistrae Raconenses) z Rakovníka za účasti dětského sboru a Rakovnický komorní orchestr.
21:30 - 22:00
Audiovizuální program
Za světla svíček a za příhodné hudby budou promítány na plátno obrázky Hředel a okolí a ukázky z pořádaných akci v kostele

Informace o kostele

WWW: http://Farnost Nové Strašecí

GPS: 50°11'14.402"N, 13°45'1.588"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Buňková

Návaznost na dopravu:

Obec Hředle leží 2 km od křižovatky na Šustně u obce Krupá - silnice I. tř. Praha - Karlovy Vary.

Pravidelné autobusové spojení Praha - Žatec - Kadaň, Rakovník - Lhota p. Džbánem, Rakovník - Louny nádraží.

Vlakové spojení - zastávka Krupá u Rakovníka

KOSTEL VŠECH SVATÝCH VE HŘEDLÍCH.

Barokní kostel Všech Svatých, byl postaven v letech 1758 – 1773, a to podle návrhu architekta F.I. Préea, který byl autorem návrhů i dalších barokních kostelů na Křivoklátsku, např. v Lužné u Rakovníka, v Lubné, Městečku, ve Třtici atd.. Počátek budování kostela se klade do roku 1758.

V místech současného barokního kostela stával starší kostel obklopený hřbitovem. Přesná doba založení prvního kostela není známa, původní dřevěný kostel s dřevěnou zvonicí je  poprvé zmiňován roku 1315 jako farní. Po roce 1705 však vyhořel. Poté byl vystavěn kostel nový a mobiliář pochází převážně z tohoto období.

Výstavbu barokního kostela financovali drobnými příspěvky všichni obyvatelé obce Hředle, z největší částí ji však  financoval kníže Josef  Vilém z Furstenberka.

Kostel  je jednolodní, s pravoúhle uzavřeným presbytářem, se sakristií v ose a věží před západním průčelím.  Okna jsou pravoúhlá, se segmentovými záklenky. Vnitřek je zaklenut a zdoben štukovými vykrajovanými zrcadly. Stěny jsou členěny polopilíři, ostění triumfálního oblouku je s mělkými nikami. Kruchta má vypnutý střed.

Hlavní oltář je dřevěný, bohatě řezaný, rámový, rokokový. Ve středu oltáře je majestátní obraz Všech Svatých od F. Dllingera z r. 1768. Nad obrazem je socha Boha Otce. Na brankách vedle oltáře jsou sochy svatého Václava a svaté Ludmily.

V nivách triumfálního oblouku jsou sochy:                                                                                                                                      vpravo směrem k hl. oltáři je socha  Pany Marie a vlevo je socha sv. Jakuba. Obě jsou řezané v Grudenu tyrolském roku 1890, mistrem J. Runggaldierem

Boční oltáře byly přeneseny v r. 1888 z Křivoklátu. Vpravo směrem k hlavnímu oltáři, je oltář sv. Anny. Vlevo směrem k hlavnímu oltáři, je oltář sv. Barbory

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube