10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:50
Komentovaná mše svatá
Mše svatá s doprovodným komentářem vysvětlujícím jednotlivé části bohoslužby, postoje, gesta...
19:15 - 20:00
Radost v hudbě (Amea Chorus a dětský sbor Kuliferda)
Účinkuje pěvecký sbor Amea Chorus, dětský chrámový sbor Kuliferda a smyčcové kvarteto, diriguje Ing. Karel Tomek
21:45 - 22:30
Varhany - královský nástroj
možnost návštěvy kůru a představení jejkovských varhan (Ing. Karel Tomek)
23:00 - 23:10
Modlitba na závěr Noci kostelů

Celovečerní program:

Fotogalerie: Život farnosti
Prezentace fotografií ze života jejkovské farnosti
Prohlídka kostela (20:00-22:45)
Individuální prohlídka za pomoci připravených materiálů
Modlitební služba (20:00-22:00)
nabídka modlitby: osobně (kněz nebo někdo jiný se za vás a za vaše úmysly může osobně pomodlit), příp. bude možné anonymně napsat svůj úmysl na lístek a svěřit jej tak modlitbě farnosti
Tvořivé dílny pro děti (19:30 - 22:00)
Tvořivý program pro děti a jejich rodiče v sakristii kostela
Vyhlídka z věže kostela (20:00 - 22:00)
možnost netradičního výhledu z věže jejkovského kostela, prohlídka po skupinkách; vstup na vlastní nebezpečí; děti do 15 let pouze v doprovodu rodičů

Informace o kostele

WWW: http://www.jejkov.cz

GPS: 49°12'51.12"N, 15°53'8.16"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Dušovský

Návaznost na dopravu:

Kudy k nám:

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23.01.2015)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
16:30 celý rok, každý týden
St
8:00 celý rok, každý týden, mimo školních prázdnin
Čt
7:15 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden

Historie kostela Proměnění Páně je spjata se vznikem jejkovského kapucínského kláštera. Kapucínský klášter na Jejkově byl založen z podnětu Františka Augustina z Valdštejna (1666–1684) roku 1684. Základní kámen kláštera byl položen 3. června 1687. Nejednalo se o nijak rozsáhlou stavbu, a tak byl konvent hotov již koncem roku 1690 a v lednu 1691 obydlen. Téměř sto let (do zřízení jejkovské farnosti) byl kostel konventní - tzn. sloužil zejména řeholní rodině. Kapucíni žijící v klášteře vypomáhali v okolí. Konventní kostel byl od kláštera oddělen v roce 1784, kdy byla zřízena Římskokatolická farnost Třebíč-Jejkov. Faru zprvu obsazovali diecézní kněží. Ke kapucínskému řádu byla fara inkorporována v roce 1803. V roce 1884 byla ke kostelu přistavěna věž - což byla poměrně raritní záležitost, jelikož kapucínské kostely běžně věž nemívají. Jejkovský klášter byl komunisty zrušen násilně v rámci druhé etapy "Akce K" v noci z 27. na 28. dubna 1950. Samotná přítomnost kapucínů na Jejkově skončila na podzim roku 2000 smrtí P. Antonína Zdeňka Kováře, správu farnosti poté převzali diecézní kněží.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů v Třebíči (Jejkov)
Noc kostelů v Třebíči (Jejkov)
Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube