07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kutná Hora, Husův sbor

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.ccsh-kh.cz

Adresa kostela: Smíškova

GPS: 49°56'51.487"N, 15°15'50.644"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Šedivá

Starší synagoga v Radnické ulici vznikla v roce 1881 úpravou hospodářské budovy nedaleko kostela sv. Jana Nepomuckého. Přestala být používána až po výstavbě synagogy nové a ve 40. letech 20. století zanikla. Tato nová synagoga byla vybudována v secesním slohu v roce 1902 dle projektu Bohuslava Moravce přímo naproti Jezuitské koleji. K bohoslužbám sloužila do 2. světové války a pak ji určitou dobu využívala místní varhanická firma. Dva roky po skončení války si budovu pronajala a v roce 1949 zakoupila Církev československá husitská, které po přestavbě a opravách slouží dodnes. Přestavbou objekt přišel o část štukové výzdoby a v roce 1956 zde bylo zřízeno kolumbárium. Odstraněn byl jak aron ha-kodeš tak symbol Desatera a vitráž z východního průčelí budovy, které nahradil symbol kalicha. Z původního vybavení se dochovala dlažba a dveře, okenní rámy, kliky a kování z mosazi, lavice dosud využívané v hlavním modlitebním sále, a dále lustry a parapet ženské galerie. V interiéru jsou dnes umístěny varhany a gramozvony, u pravého pilíře stojí vpředu soška Jana Roháče z Dubé zapůjčená z kutnohorského muzea, a průčelí zdobí freska Ježíše Krista od akademického malíře Karla Skály. Bývalá synagoga je přístupná při církevních bohoslužbách. Od června 2015 je v budově bývalé synagogy instalována stálá výstava Dějiny Židů v Kutné Hoře, která na 15 panelech ilustruje historii židovské komunity v Kutné Hoře od středověku, přes období emancipace ve druhé polovině 19. století až po zánik Židovské obce v období holocaustu. Výstava je pro veřejnost otevřena od května do října každou středu, pátek a sobotu od 10 do 16 hodin. Od 30. září 2015 je chráněna jako kulturní památka.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube