07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vlkaneč, kostel sv. Jakuba Většího

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 20:00
Andělské srdce - výstava prací žáků základní školy ve Vlkanči
Původní kostel sv. Jakuba staršího pochází ze 14. století. Byl dřevěný. Dnešní zděný kostel je ze 17. století. Je jednolodní.

Informace o kostele

GPS: 49°48'22.945"N, 15°24'13.571"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Tobek

Návaznost na dopravu:

Program v kostele sv. Jakuba, apoštola: 17.00. - 19.00.

- možnost prohlédnout si kostel, presbytář a sákristii.

- možnost prohlídky bohoslužebných předmětů textilií a nádob.

- možnost soukromé modlitby.

Kostel je původně ze 13. století (datován do roku 1352 - doba, kdy Čechám vládla vrcholná gotika a Karel IV.). Přestavěn a zvýšen byl v době renesance roku 1590 až 1592. Půdorys kostela je obdélný, jednolodní se západní věží, která byla roku 1706 až 1710 zbarokizována. Presbytář je řešen jako pravoúhlý. Na jeho severní straně byly vybudovány obdélníkové přístavby. Loď i presbytář mají křížové hřebínkové klenby, které v některých místech přecházejí v pilastry. Mezi nimi jsou umístěna okna se segmentovým obloukem a s nezbytnými špaletami. Vitráž je z barevných sklíček, převážně modré a bílé barvy, jen u presbytáře je okno doplněno krásným zobrazením Bible s kalichem a s jakousi září nad nimi. Zařízení interiéru kostela pochází z 18. století, avšak v roce 1907 bylo nahrazeno novým, kamenným z Oberalmu Alleimu v Salcburku. Jedná se o oltář, křtitelnici a Boží hrob. Obraz svatého Jakuba na hlavním oltáři s výjevem vlkanečského kostela v pozadí, pochází od akademického malíře Adolfa Russa z Hradce Králové a je malou obměnou kopie původního obrazu, hodně poničeného. Podle návrhu ing. arch. Naděždy Zachardové a malíře Bohumila Hartmana z roku 1977, byl interiér kostela upraven a byly restaurovány téměř všechny obrazy a řada kopií byly nahrazena originály. Všechny části byly barevně sladěné. Malé varhany, umístěné na kůru v západní části, byly opraveny.

Součástí kostela je věž se zvonicí, původně zde byly čtyři zvony, dnes je tu však pouze jeden s nápisem "LETHA PANIE 1552 SLIT GEST ZWONEC TENTO KE CZTI A CHWALE BOZI". Ke kostelu patří i fara, která byla celkově rekonstruována v roce 1991.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube