07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kostelní Lhota, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 22:00
Program
17:00 - 22:00
Věž kostela s novými zvony
⬤ Prohlídka krovu kostela ⬤ Dražba malého zvonu ⬤ Občerstvení a prodej čokoládových zvonků
20:30 - 21:30
největší mobilní zvonkohra pana Manouška
hodinový koncert v provedení holandské umělkyně na zvony, např. Má Vlast a další
21:30 - 21:35
Poprvé zvonění našich nových zvonů požehnaných14.4.2024
2 zvony požehnané otcem proboštem z Poděbrad ICLic.Mgr. Petr Kubant

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-podebrady.cz

GPS: 50°7'46.273"N, 15°1'54.838"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Rene Padera

Spolu s farou a školou je katolický kostel součástí nejstaršího historického středu obce. Je zasvěcen svátku Nanebevzetí Panny Marie a podle liturgického kalendáře připadá poutní slavnost kostela na den 15. srpna. Kostel dal naší obci název, jelikož byl postaven při jejím založení v roce 1354. Dne 17. dubna 1813 na Bílou Sobotu vypukl v Kostelní Lhotě požár. Vyhořelo 32 čísel včetně kostela. V letech 1815 až 1817 byl kostel přestavěn v pozdně barokním slohu stavitelem J. Braunem. Dne 18. prosince 1817 byl vysvěcen. Velká vnitřní oprava proběhla v roce 1901. V roce 1906 byly nové varhany dodány firmou Rejna a Černý. Za první světové války byla provedena rekvisice kostelních zvonů (r.1917) a cínových píšťal varhan (r.1918). V roce 1925 farníci uspořádali sbírku na zakoupení nových zvonů. Jejich vysvěcení konáno bylo 1. června na Pondělí Svatodušní. Menší zvon byl zasvěcen P. Marii, větší sv. Václavu. Stejný osud, jako za světové války první, potkal zvony ve druhé světové válce. Sejmuty a odvezeny byly dne 26. března 1942. V roce 1945 podána žádost o navrácení dvou kostelních zvonů a v roce 1950 projednána jejich repatriace. V neděli dne 22. dubna 1945 hloubkoví letci zaútočili na projíždějící německou kolonu. Kostel byl dvakrát zasažen a jedna střela zabila při bohoslužbě v lavici klečící Aloisii Sekavcovou. V letech 1966-69 se opravily střechy kostela a fary. V roce 1971 byl pořízen další oltář. Posvěcen byl v listopadu o posvícení. V letech 1993 až 2002 došlo k několika pokusům a k dokonanému vloupání do kostela. Všechny cenné věci a obrazy z kostela byly pak bezpečně uloženy na poděbradském proboštství. Do kostela jsou přiváženy pouze při výjimečných slavnostních událostech farnosti a obce.

V roce 2004 k výročí 650 let obce byla vyrobena plaketa s reliéfem kostela, vydán aršík známek s kostelem ve znaku obce a malířka Adéla Straková namalovala obraz kostela. Dne 18. června sloužil mši v kostele královéhradecký arcibiskup Dominik Duka.

V současné době kostel vlastní obec Kostelní Lhota a v roce 2022 byl slavnostně osvícen zvenku, aby byl majákem pro místní občany a radostí při jejich návratu domů.

Poslední velkou událostí bylo 14.4.2024 svěcení 2 nových zvonů z dílny pana Manouška, která už odlíla v minulosti zvony o které obec přišla při zrekvírování zvonů za první i druhé války. Máme se na co těšit, Kostelka bude opět zvonit a tím pádem prosit o Boží pomoc a ochranu celé obci, tak jak to dělali naši předci.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube