07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Blažovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostblazovice.webnode.cz

GPS: 49°9'47.16"N, 16°47'5.64"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Paták

Návaznost na dopravu:

Vlak linka S6, autobus linka 710.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 06.05.2023)

Ne
9:15 celý rok, každý týden, každých čtrnáct dní zaměřená na děti
Další bohoslužby v týdnu …
18:30 celý rok, každý týden

Od dávných dob patřily Blažovice k farnosti Tvarožná. Tam také chodili do kostela a tam také pohřbívali své předky. V roce  1923 se rozhodli založit Kostelní jednotu s cílem vybudovat v obci chrám Páně. Již v červenci roku 1923 zakoupila Kostelní jednota pro tento účel pozemek od hraběte Mitrovského za 7 404 Kč. Na místě stavby byl nalezen kvalitní kámen, který stačil na vystavění celého soklu kostela, což ještě povzbudilo nadšení místních obyvatel.

Projekt a rozpočet na stavbu vypracoval Ing. Arch. Metoděj Zoubek v Bratislavě. Rozpočet na stavbu činil 500 000 Kč. Výstavbu provedl zednický mistr Lábr z Křenovic. Základní kámen byl přivezen z Hostýnských vrchů. Již v červnu 1930 byl posvěcen a vztyčen kříž na věž kostela. Díky veliké obětavosti místních věřících, kteří se na tomto díle podíleli nejen prací, ale především finančním přispěním se dílo podařilo. Kostel byl dokončen v červnu 1934 a vysvěcen brněnským biskupem Dr. Kupkou.

V následujících letech se kostel postupně vybavoval zařízením důležitým pro funkci kostela. Do roku 2000 dohází k několika výměnám jednotlivých vybavení. První zvony se světily v roce 1933. Druhé zvony potom v roce 1989. Původní křížová cesta se světila v roce 1934 a současná v roce 1954. Prvním hudebním nástrojem bylo zapůjčené harmonium. Na nově postavené varhany, převezené z Líšně, hrál P. Josef Martínek poprvé v červenci 1939. V roce 1944 došlo k přestavbě těchto varhan a hned v roce 1945 je poškodil dělostřelecký granát. Nové varhany, které jsou v kostele dosud, byly vyrobeny v Krnově a vysvěceny v roce 1959. Největší změna interiéru kostela proběhla v roce 1986. Hlavní oltář byl přemístěn do přístavby u kostela, kde v době velikonoční plní funkci Božího hrobu.

Dne 10. 12. 2000 vyhlásil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle Blažovice od 1. 1. 2001 novou farností. V roce 2002 prošel kostel generální opravou – izolace, podlahové topení, dlažba, malování.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube