10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Libchavy-Dolní Libchavy, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 19:00
Mše svatá s doprovodem rytmické hudby
Mše sv. připravená zvláště pro rodiny s dětmi s doprovodem rytmické scholy
19:00 - 22:00
Prolídka kostela a věže
Volná prohlídka kostela a věže, ukázka liturgických předmětů a liturgického oblečení, ochutnávka mešního vína a občerstvení před kostelem

Informace o kostele

Kostel Sv. Mikuláše z roku 1802, stojí na místě původního vyhořelého barokního dřevěného kostelíka s vedle stojící zvonovou věží.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube