02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Terezín-Počaply, kostel sv. Vojtěcha, hřbitov

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 19:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 19:00
Výstava v přízemí fary
Bude přístupné přízemí fary, kde proběhne výstava ornátů a liturgických předmětů.
17:00 - 19:00
Kostel otevřen k prohlídce
17:00 - 19:00
Kytarista Martin Háva koncert
Martin Háva, který se 11 rokem věnuje hře na klasickou kytaru a je absolventem ZUŠ v Litoměřicích zahraje směs skladeb napříč všemi hudebními žánry k volné prohlídce kostela.

Informace o kostele

Obec Počaply (součást města Terezín) leží na levém břehu Labe, přibližně 2 km východně od Malé pevnosti. Kostel svatého Vojtěcha v Počaplech. Pravděpodobně na místě starší stavby nechal majitel zdejšího panství, klášter břevnovsko-broumovský, v letech 1724–26 postavit podle projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera nový kostel ve stylu dynamického baroka. Roku 1750 byl komplex doplněn budovou fary. Vzhledem k poloze na nevysokém návrší nad hladinou Labe byl areál několikrát poškozen povodní, naposledy roku 2002 a 2013. Celý areál stojí na nízkém návrší nad levým břehem Labe, severně od obce. Kostel je jednolodní, orientovaný k východu. V ose západního průčelí stojí hranolová věž s barokní helmicí, v ose východního závěru nízká sakristie. Vlastní kostel je tvořen sjednocením dvou elips (v západní je vložena kruchta, východní slouží jako presbytář) a čtverce s konvexně proláklými stěnami (loď). Celý je zaklenutý. Zvenčí se díky stanové střeše jeví jako centrální stavba. Interiér je bíle vymalován, část hlavního oltáře tvoří ilusivní malba. Většina zařízení pochází z období vrcholného a pozdního baroka.

Zdroj: Hrady.cz, Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 3

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube