10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Sopotnice, kostel sv. Zikmunda

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 20:00
Prohlídka kostela
Volná prohlídky kostela
19:00 - 20:00
Křížová cesta očima dětí
Program dětí ZŠ o křížové cetě

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v blízkosti autobusové zastávky Sopotnice, požární zbrojnice, ze které jezdí pravidelná linka do Ústí nad Orlicí i Rychnova nad Kněžnou.

Původní dřevěný kostel byl na přelomu 14. a 15. století nahrazen stavbou kamennou. Z původního kostela se zachovala jen část obvodových zdí presbyteria, která svým charakterem se však hlásí až do 15. století. Ostatní části kostela jsou z pozdějších přestaveb.

Renesanční zvonice, která stojí osamoceně v sousedství kostela, pochází z roku 1573.

Další fotografie.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube