07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hosín, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
Zahájení vyzváněním zvonů
18:05 - 19:00
Vystoupení Projekt SBOR
Pěvecký sbor založen v roce 2013, v současné době pod vedením Mgr. Tomáše Kotala.
19:30 - 19:50
Jan Samohýl - Duchovní prostor kostela
20:00 - 21:00
Varhaník Martin Kubát - seznámení s nástrojem, ukázky varhanní tvorby

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Dostupnost z Českých Budějovic: Autobus z Nádraží v 17:15, 18:25

Spoje z Hosína: Vlak 22:24, bus 20:40, poslední spoj 23:23

Pseudorománský kostel sv.Petra a Pavla (1900), který v sobě začleňuje původně románskou kapli(11./12.st.) s gotickými freskami (1.pol. 14.st.).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube