02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:50 - 17:55
Zahájení hlasem zvonu
Poslechněte si hlas našeho zvonu B1 a pojďte dál...
18:00 - 18:20
Divadelní vystoupení klientů Naděje (L.Dubínová) –malý sál
18:00 - 21:00
Výstava ve foyer kostela
Výstava obrazů Jaroslava Diviše „Monology do ticha“
18:00 - 21:00
Zeď proseb, díků a modliteb
Přijďte napsat svou prosbu, modlitbu či díky
18:00 - 21:00
Výrobky Fair Trade
Prodej netradičních výrobků a pochutin Fair Trade ze zemí třetího světa
18:10 - 20:00
Malé pohoštění
Ochutnejte malé pohoštění připravené členkami sborů
18:30 - 21:00
Prohlídka kostela
Prohlídka kostela a informace o sborech ČCE a CČSH
18:45 - 19:30
Přednáška o odkazu biskupa Jana Blahoslava k 500. výročí jeho narození /Zdeněk Kovalčík, Marcel Skadkowski/
Kulturní a náboženský odkaz J. Blahoslava se společným zpěvem vybraných písní – CČSH malý sál
19:30 - 20:00
Představení renovovaných varhan
Představení renovovaných varhan
20:30 - 21:00
Závěrečná pobožnost
Závěrečná pobožnost s vybranými zpěvy z Taizé -CČSH velký sál

Informace o kostele

WWW: http://zlin.evangnet.cz

Adresa kostela: Slovenská 3063

GPS: 49°13'27.038"N, 17°40'33.644"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zuzana Cahlíková

Návaznost na dopravu:

Dostupné MHD (zastávka Slovenská): linky od zast. Školní: 9,13. Další linky 1,3,8,11,12.

 

 

Stavba chrámu byla zadána zlínskému staviteli Josefu Winklerovi a 17. července 1936 začaly výkopové práce. Konečná cena stavby se včetně zařízení vyšplhala na 403 000 korun. Z důvodů nutných úspor se upustilo od zakoupení dvou zvonů, takže věž zvonice nakonec nikdy nesloužila svému hlavnímu účelu. Zlínský evangelický kostel bezesporu náleží mezi nejzdařilejší sakrální stavby československé meziválečné architektury. Vyváženými proporcemi a funkcionalistickou jednoduchostí dokonale zapadá do urbanistického kontextu baťovského Zlína, vůči němuž se zároveň vymezuje pominutím nejtypičtějšího vizuálního prvku – červené režné cihly. O kvalitě architektonického řešení Vladimíra Karfíka nesporně svědčí autentičnost, s jakou se kostel dochoval do dnešních dnů. Jedinou dispoziční změnu doznal hlavní sál roku 1970 instalací varhan. Nové využití má pak někdejší šatna ve vstupním prostoru kostela, kde byla u příležitosti 70. výročí postavení kostela roku 2007 zřízená galerie pro pořádání výstav. V roce 2016 byl na zvonici po 80 ti letech instalován první zvon v tónině B1, který nyní pravidelně vyzvání a zve obyvatele města k účasti na sborovém programu a bohoslužbách.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube