10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:50 - 17:55
Zahájení hlasem zvonu
Poslechněte si hlas našeho zvonu B1 a pojďte dál...
18:00 - 20:30
Prohlídka kostela s výkladem
Prohlídky kostela a informace o sboru ČCE ve Zlíně v čase 18:00-18:30; 19:00-19:30; 20:00-20:30
18:00 - 21:00
Výstava ve foyer kostela
výstava obrazů zlínské malířky Niny Vítkové - Kousek světla - ve foyer kostela kostela
18:00 - 21:00
Zeď proseb, díků a modliteb
Přijďte napsat svou prosbu, modlitbu či díky ...
18:00 - 21:00
Výrobky Fair Trade
prodej netradičních výrobků a pochutin fair trade ze zemí třetího světa
18:00 - 21:00
Malé pohoštění
Ochutnejte malé pohoštění připravené členkami sboru
18:00 - 21:00
Návštěva kostelního zvonu
Návštěva kostelního zvonu - samostatné zdolání žebříků naší věže s vyhlídkou na Zlín (na vlastní nebezpečí)
19:00 - 20:00
Představení nově renovovaných varhan a ukázka nového zvuku
Matyáš Moravetz – představení nově renovovaných varhan a ukázka nového zvuku

Informace o kostele

WWW: http://zlin.evangnet.cz

Adresa kostela: Slovenská 3063

GPS: 49°13'27.038"N, 17°40'33.644"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zuzana Cahlíková

Návaznost na dopravu:

Dostupné MHD (zastávka Slovenská): linky od zast. Školní: 9,13. Další linky 1,3,8,11,12.

 

 

Stavba chrámu byla zadána zlínskému staviteli Josefu Winklerovi a 17. července 1936 začaly výkopové práce. Konečná cena stavby se včetně zařízení vyšplhala na 403 000 korun. Z důvodů nutných úspor se upustilo od zakoupení dvou zvonů, takže věž zvonice nakonec nikdy nesloužila svému hlavnímu účelu. Zlínský evangelický kostel bezesporu náleží mezi nejzdařilejší sakrální stavby československé meziválečné architektury. Vyváženými proporcemi a funkcionalistickou jednoduchostí dokonale zapadá do urbanistického kontextu baťovského Zlína, vůči němuž se zároveň vymezuje pominutím nejtypičtějšího vizuálního prvku – červené režné cihly. O kvalitě architektonického řešení Vladimíra Karfíka nesporně svědčí autentičnost, s jakou se kostel dochoval do dnešních dnů. Jedinou dispoziční změnu doznal hlavní sál roku 1970 instalací varhan. Nové využití má pak někdejší šatna ve vstupním prostoru kostela, kde byla u příležitosti 70. výročí postavení kostela roku 2007 zřízená galerie pro pořádání výstav. V roce 2016 byl na zvonici po 80 ti letech instalován první zvon v tónině B1, který nyní pravidelně vyzvání a zve obyvatele města k účasti na sborovém programu a bohoslužbách.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube