07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Třebíč-město, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Loutkové divadlo Jana Hrubce na schodech před kostelem
Pohádka: Rozum a Štěstí. Kdo je lidem potřebnější? Rozum nebo štěstí? Asi oba. Jenže Rozum a Štěstí se velmi zřídka sejdou. Rozum má rád upravené cesty, ukazatele směru, přehledné křižovatky a rozcestí. Štěstí se rádo fláká cestou necestou. A když.
19:00 - 19:20
Hokej a kostel - Karel Vejmelka
Jak se dá spojit vrcholový sport a víra - Rozhovor s Karlem Vejmelkou
19:30 - 20:00
Podhorácký kvintet
20:30 - 21:00
Kaple sv. Jáchyma a Anny a apokryfní evangelia
Prohlídka kaple sv. Jáchyma a Anny a výklad nástropních fresek v klenbě kaple – život rodičů Panny Marie. Co je to evangelium a co je to apokryfní evangelium.
21:30 - 22:00
Modlíme se zpěvem - zpěvy z Taize
Svatomartinský sbor a hosté. Společné zakončení Noci kostelů modlitbou.

Celovečerní program:

Farní kavárna v klubově Spomal na faře
Popovídání s přáteli, sdílení, zastavení, popíjení kávy a čaje v nově opravené klubovně SPOMAL na faře. Vstup přes garáž vedle fary.
Liturgické předměty - sakristie kostela
Výstava liturgických předmětů při mši svaté.
Místnost pod věží - razítka, programy, informace
Možnost zakoupit si Svatomartinské oplatky, puzzle betléma, třebíčských kostelů.
Otevřená věž kostela sv. Martina
Nejsou to sice schody do nebes, ale ten pohled stojí zato. Možnost prohlédnout si město z výšky bez nutnosti letět letadlem.
Tvoření pro děti – srdce - v Učebně kostela sv. Martina
Právě o Noci kostelů se koná slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Děti si mohou vyrobit srdce z papíru, kde bude okénko, do kterého si vlepí obrázek. Kromě toho na koberci s obrázkem Pána Ježíše by děti mohly vytvořit z přírodnin svá srdce.
Tvoření pro děti – kříž - v Klubovně kostela sv. Martina
Možnost ozdobit kříž a odnést si s sebou domů.
Modlitby 24/7 - kaple sv. Jáchyma a Anny
Modlitby 24 hodin denně a 7dnů v týdnu.
Fotky ze života farnosti – velká nástěnka v boční lodi kostela
Obraz napoví více než dlouhé povídání o bohatém životě farnosti u kostela sv. Martina v Třebíči.

Informace o kostele

WWW: http://www.trebicmartin.cz

Adresa kostela: Martinské náměstí

GPS: 49°12'53.28"N, 15°52'48.36"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Dobeš

Návaznost na dopravu:

Na železniční trase Brno - Okříšky - Jihlava - České Budějovice. Zastávka Třebíč.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15.05.2023)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
10:40 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:15 celý rok, každý týden
Út
7:15 celý rok, každý týden
St
7:15 celý rok, každý týden
16:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00 celý rok, každý týden, mše svatá pro mládež
7:15 celý rok, každý týden
So
18:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

V roce 1101 povolala údělná knížata z rodu Přemyslovců brněnský Oldřich a znojemský Litolt benediktinské mnichy, aby na ostrohu nad řekou Jihlavkou zřídili klášter, který bohatě obdarovali pozemky. Péčí prvních opatů se rozrůstala osada pod klášterem u brodu. Během 13.století osada přechází na pravý břeh Jihlavky a nejstarší pergamenová listina z r.1277 dokazuje, že už tehdy byla Třebíč městem. Založení kostela sv.Martina je kladeno do doby brzy po polovině 13.století a presbytář byl vystavěn stejnou stavební hutí, která stavěla baziliku, dokončenou v roce 1260. Je pokládán za původní kostelík na hradbách.Věž jako součást hradebního opevnění byla postavena po roce 1335. Během 14.století se duchovní správa odpoutává od benediktinského kláštera a sv. Martin se stává farním kostelem. V letech 1423 – 1435 ovládli město husité, 1435 je obsadil Albrecht Rakouský, ale následkem husitské revoluce zde zakotvil protestantský utrakvismus. V 50.letech 15.století je Třebíč příznivě nakloněna Jiřímu z Poděbrad, roku 1468 dobyta Matyášem Korvínem. Roku 1502 nechal nový majitel Třebíče Vilém z Prenštejna opravit střelbou porušené krovy a klenby kostela a z této doby pochází tzv.“pernštejnské dveře“ u sakristie. K zastropení vypálené klenby bylo pravděpodobně použito dřevěného trámového stropu, který je zmiňován v roce 1662. Roku 1528 se stává majitelem Třebíče nekatolík Jan Jetřich z Boskovic, roku 1557 Smil Osovský z Doubravice, který si v roce 1589 bere za ženu Kateřinu z Valdštejna, která po jeho smrti v roce 1613 byla 15 let majitelkou panství, i když se po roce vdala za Karla z Žerotína. Roku 1628 v době rekatolizace postupuje panství svému katolickému bratru Adamu z Valdštejna a ten povolává do farního kostela opět katolické kněze. Prvním se stal farář Bureš, který dal roku 1641 opravit varhany, 1643 zřídil boční oltář sv.Václava a 1644 oltář Zvěstování Panny Marie. V roce 1644 začal stavět faru, hloubit kryptu pod kostelem a 1645 postavil kapli sv.Kříže na Strážné hoře V roce 1707 začaly největší stavební úpravy zvětšením boční kaple sv. Anny. Pak stavební úpravy pokračovaly až v roce 1715 zvětšením protilehlé kaple sv.Josefa, 1716 byl stržen dřevěný kůr, rozšířeny boční lodě a nad nimi zbudovány galerie, chrám propojen s věží a zastropen valenou cihelnou klenbou. Z roku 1717 pochází kazatelna od Pagona a v roce 1718 byl postaven zděný kůr, sakristie prodloužena obestavěním presbytáře a její střecha maskována balustrádou. Starý kůr, přiléhající k sakristii přeměněn na galerii pro městské zastupitelstvo, z protějšího upravena panská oratoř. Další úpravy chrámu pochází až z roku 1905, kdy pod vedením profesora Welzla byla dřevěná okna nahrazena zvětšenými kovovými barevnými okny, do kleneb bočních kaplí proraženy světlíky a kopule završeny lucernami z měděného plechu. Do zdí zapuštěno el.vedení a štukové ozdoby a šambrány provedeny dle návrhu profesora. V presbytáři osazeny chórové lavice – kopie původních.

 

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů v Třebíči (sv. Martin)
Noc kostelů v Třebíči (sv. Martin)
Třebíč-město, kostel sv. Martina

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube