10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Třebíč-město, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:55 - 00:00
Fanfáry
Trubky ohlašují zahájení Noci kostelů v Třebíči.
18:00 - 00:00
Vyzvánění a zahájení Noci kostelů
Zvony zvou lidi ze všech stran k modlitbě, k setkání, k zastavení se ve shonu světa a k naslouchání svému srdci. Zahájení Noci kostelů, uvítání a modlitba za město Třebíč.
18:10 - 00:00
Divadlo Červená Karkulka
Loutkové divadlo Víti Marčíka u kostela sv. Martina.
19:00 - 19:45
Prohlídka varhan
Nové třímanuálové varhany je možno stále znovu obdivovat laiky i odborníky.
20:00 - 20:30
Varhanní koncert
Na nové varhany zahrají žáci a žákyně Aničky Kolaříkové
20:30 - 21:00
Svatomartinský sbor a orchestr
Koncert duchovní hudby, která zaznívá při slavnostních liturgiích - Missa brevis - Zdeněk Fibich.
21:00 - 21:30
Prohlídka kostela - světci v našem kostele
Prohlídka kostela zaměřená na světce, kteří se nachází v našem kostele sv. Martina.
21:30 - 22:00
Výběr písní ze starých kancionálů
Zazpívejte si s námi. Společné zakončení Noci kostelů modlitbou a Svatováclavským chorálem.

Celovečerní program:

Skautský koutek - kaple sv. Jáchyma a Anny
Možnost seznámit se se skautským hnutím, odnést si jejich výrobky
Prohlídka věže a pohled z věže - opět zdarma
Nejsou to sice schody do nebes, ale ten pohled stojí zato.
Misijní klubko - Klubovna kostela
Povídání o misiích. Začátky besedy v 20.00 a 21.00
Místnost pod věží - razítka, programy, informace
Možnost zakoupit si Svatomartinské oplatky, puzzle betléma, třebíčských kostelů.
Výstava kostelů a kaplí Třebíčska - nástěnka v boční lodi
Výstava kostelů a kaplí Třebíčska a obrazy světců od žáků Katolického gymnázia
Farní kavárna v klubově Spomal na faře
Přijďte si odpočinout, osvěžit, pobýt s přáteli.
Prohlídka Učebny kostela
Jak se v kostele věnujeme malým dětem. Seznámení se s učebnou v kostele

Informace o kostele

WWW: http://www.trebicmartin.cz

Adresa kostela: Martinské náměstí

GPS: 49°12'53.28"N, 15°52'48.36"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Dobeš

Návaznost na dopravu:

Na železniční trase Brno - Okříšky - Jihlava - České Budějovice. Zastávka Třebíč.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 08.04.2016)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:15 celý rok, každý týden
Út
7:15 celý rok, každý týden
St
7:15 celý rok, každý týden
16:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00 celý rok, každý týden, mše svatá pro mládež
7:15 celý rok, každý týden
So
18:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

V roce 1101 povolala údělná knížata z rodu Přemyslovců brněnský Oldřich a znojemský Litolt benediktinské mnichy, aby na ostrohu nad řekou Jihlavkou zřídili klášter, který bohatě obdarovali pozemky. Péčí prvních opatů se rozrůstala osada pod klášterem u brodu. Během 13.století osada přechází na pravý břeh Jihlavky a nejstarší pergamenová listina z r.1277 dokazuje, že už tehdy byla Třebíč městem. Založení kostela sv.Martina je kladeno do doby brzy po polovině 13.století a presbytář byl vystavěn stejnou stavební hutí, která stavěla baziliku, dokončenou v roce 1260. Je pokládán za původní kostelík na hradbách.Věž jako součást hradebního opevnění byla postavena po roce 1335. Během 14.století se duchovní správa odpoutává od benediktinského kláštera a sv. Martin se stává farním kostelem. V letech 1423 – 1435 ovládli město husité, 1435 je obsadil Albrecht Rakouský, ale následkem husitské revoluce zde zakotvil protestantský utrakvismus. V 50.letech 15.století je Třebíč příznivě nakloněna Jiřímu z Poděbrad, roku 1468 dobyta Matyášem Korvínem. Roku 1502 nechal nový majitel Třebíče Vilém z Prenštejna opravit střelbou porušené krovy a klenby kostela a z této doby pochází tzv.“pernštejnské dveře“ u sakristie. K zastropení vypálené klenby bylo pravděpodobně použito dřevěného trámového stropu, který je zmiňován v roce 1662. Roku 1528 se stává majitelem Třebíče nekatolík Jan Jetřich z Boskovic, roku 1557 Smil Osovský z Doubravice, který si v roce 1589 bere za ženu Kateřinu z Valdštejna, která po jeho smrti v roce 1613 byla 15 let majitelkou panství, i když se po roce vdala za Karla z Žerotína. Roku 1628 v době rekatolizace postupuje panství svému katolickému bratru Adamu z Valdštejna a ten povolává do farního kostela opět katolické kněze. Prvním se stal farář Bureš, který dal roku 1641 opravit varhany, 1643 zřídil boční oltář sv.Václava a 1644 oltář Zvěstování Panny Marie. V roce 1644 začal stavět faru, hloubit kryptu pod kostelem a 1645 postavil kapli sv.Kříže na Strážné hoře V roce 1707 začaly největší stavební úpravy zvětšením boční kaple sv. Anny. Pak stavební úpravy pokračovaly až v roce 1715 zvětšením protilehlé kaple sv.Josefa, 1716 byl stržen dřevěný kůr, rozšířeny boční lodě a nad nimi zbudovány galerie, chrám propojen s věží a zastropen valenou cihelnou klenbou. Z roku 1717 pochází kazatelna od Pagona a v roce 1718 byl postaven zděný kůr, sakristie prodloužena obestavěním presbytáře a její střecha maskována balustrádou. Starý kůr, přiléhající k sakristii přeměněn na galerii pro městské zastupitelstvo, z protějšího upravena panská oratoř. Další úpravy chrámu pochází až z roku 1905, kdy pod vedením profesora Welzla byla dřevěná okna nahrazena zvětšenými kovovými barevnými okny, do kleneb bočních kaplí proraženy světlíky a kopule završeny lucernami z měděného plechu. Do zdí zapuštěno el.vedení a štukové ozdoby a šambrány provedeny dle návrhu profesora. V presbytáři osazeny chórové lavice – kopie původních.

 

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů v Třebíči (sv. Martin)
Noc kostelů v Třebíči (sv. Martin)
Třebíč-město, kostel sv. Martina

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube