07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Tábor, klášterní kostel Narození P. Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:30 - 17:15
hra pro děti v kryptě kostela (8–13 let)
17:15 - 18:00
hra pro děti v kryptě kostela (5–7 let)
18:00 - 22:00
kostel včetně krypty otevřen pro individuální prohlídku
18:30 - 19:15
Meditace: úryvky z Bible s kytarovou hudbou Michala Nováka – kostel
21:00 - 22:00
Evangelium podle Džibrána
Komponovaný pořad slova a hudby s texty z vrcholného díla Ch. Džibrána, účinkuje Duo Lyrika (Ludmila Peřinová – scénář, přednes; Eva Kozinská – hra na lyru) – krypta

Informace o kostele

WWW: http://www.volny.cz/faratabor

Adresa kostela: Děkanská 305/6

GPS: Loc: 49°24'49.662"N, 14°39'21.05"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eva Jandová

Klášterní kostel Narození Panny Marie postavili v Táboře augustiniáni v 17. století. Základní kámen byl položen 8. září 1642, v den svátku Narození Panny Marie - odtud zasvěcení kostela. Stavební materiál byl získán ze zbořených domů - celkem jich bylo v daném prostoru zbořeno 44. Stavba pokračovala velmi pomalu, neboť na konci 30leté války byl Tábor zpustošen od Švédů a černým morem. Pod celým kostelem byla vybudována rozsáhlá krypta, do které byly roku 1708 přeneseny pozůstatky pohřbených šlechticů a měšťanů. Celá stavba klášterního komplexu byla dokončena roku 1666 ve stylu italského baroka. Stavbu vedl významný stavitel té doby pražský Ital Antonio de Alfieri. Před klášterem byly odkoupeny další domy a vytvořeno Klášterní náměstí, dnes zvané Mikuláše z Husi. Od roku 1782 začal císař Josef II. rušit kláštery řádů, jež vedly rozjímavý život. I augustiniáni v táborském klášteře byli ponecháni "do vymření". A tak r. 1816 odešel poslední řeholník do kláštera ve Lnářích a kostel Narození Panny Marie zůstal jako filiální v táborské farnosti. Klášter pak sloužil postupně jako vězení, kasárna a dnes je v něm sídlo Husitského muzea.

Kostel je orientován kněžištěm na západní stranu, tato výjimka byla povolena vzhledem k přístupu. Průčelí zdobí sochy sv. Augustina a sv. Moniky. Hlavní oltář a krásná kazatelna se honosí bohatými ozdobami rokokovými. Z postranních oltářů byly ponechány jen čtyři. Další dva byly přesunuty do děkanského kostela a dva do kostela v Dražicích.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube