10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází na náměstí - zastávka "Sezimovo Ústí náměstí" - 20m od zastávky. Staví zde všechny spoje jedoucí z Tábora do Sezimova Ústí mimo spojů číslo 14 a 50 jedoucí po E55.

Farní kostel v Sezimově Ústí zasvěcený POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE, znovuvystavěného v letech 1837 - 1841 na místě zbořeniště hradní kaple a sídla pánů z Ústí za husitských válek. Sezimovo Ústí ve svém rozkvětu mělo ještě další děkanský kostel - v místě nynějšího sídliště dnes patřícího k Táboru - a klášterní dominikánský kostel - v místě zástavby rodinných domů. Všechny tyto stavby jsou patrné z archeologických vykopávek v 60. letech minulého století.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube