07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 19:00
Mezi zvony
Jedinečná možnost nahlédnout do prostoru zvonů - komentované prohlídky. Provází zvoník: Bruno Bezděk. Bezplatné časové vstupenky nutno vyzvednout osobně, budou k dispozici od cca 15:00 u stánku před katedrálou.
16:00 - 21:00
Nízkou brankou na vyhlídku do podkroví katedrály
Cesta časem v podkroví katedrály - komentované prohlídky. Provází Markéta Baštová a Jan Trčka. Bezplatné časové vstupenky nutno vyzvednout osobně, budou k dispozici od cca 15:00 u stánku před katedrálou.
16:30 - 17:30
Requiem Karla Jenkinse
na společném koncertu vystoupí Plzeňský dětský sbor a Regensburský dětský sbor Cantemus v doprovodu Orchestru Jižního předměstí a studentů plzeňské konzervatoře, diriguje Matthias Schlier
18:30 - 19:00
Bohoslužba slova
Povede P. Pavel Petrašovský
19:00 - 19:30
Koncert pěveckého sboru Resonance
Výběr z repertoáru Řídí: Jitka Chaloupková
19:00 - 23:00
Přijďte si zapálit svíčku
Přidejte k ní svou vzpomínku nebo přání
19:30 - 20:00
Barevná krása vitráží
Co vše lze najít v nádherném zasklení oken v katedrále přednáší architekt: Jan Soukup
20:00 - 20:30
Koncert katedrální scholy
Řídí: Petr Kryl
21:00 - 21:15
Taneční vystoupení souboru Look Dance
pod vedením MgA. Ludmily Haut Čermákové
21:30 - 22:00
Dialog varhaníků
provází Jitka Chaloupková a Aleš Nosek
22:30 - 23:00
Katedrála plná světla
Nové osvětlení celého interiéru katedrály nejvíce oceníte teprve tehdy, až bude tma, provází architekt: Jan Trčka a regenschori: Aleš Nosek
23:00 - 23:30
Schola Cantorum Pilsensis
Gregoriánský chorál, řídí Petr Blažek.
23:30 - 00:00
Pokoj Vám
modlitba za Plzeň s požehnáním

Informace o kostele

WWW: http://farnostbartolomej.cz

Adresa kostela: Plzeň, náměstí Republiky

GPS: 49°44'50.858"N, 13°22'39.161"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. arch. Jan Trčka

Katedrála sv. Bartoloměje je farním kostelem Římskokatolické farnosti Plzeň u katedrál sv. Bartoloměje a od r. 1993 zároveň sídelním kostelem plzeňského biskupa. Je velkolepou gotickou stavbou budovanou od poloviny 14. století řádem německých rytířů. Stojí neobvykle uprostřed hlavního náměstí, od základů až ke krovu je zbudovaná z hrubozrnných pískovcových kvádrů. Na vnější straně měří stavba i s opěrnými pilíři 57,6 m délky a 26,0 m šířky. V průčelí byly založeny dvě věže, z nichž jižní nebyla nikdy postavena. Severní věž dostala po vyhoření r. 1835 nynější štíhlou jehlancovou střechu. Celková výška věže 102,2 m z ní činí nejvyšší chrámovou věž v republice, návštěvníci mohou navštívit vyhlídkovou pavláčku ve výši 56 m. Koncem 14. století byl kostel zastřešen vysokou stanovou střechou, která v roce 1525 vyhořela a byla nahrazena dodnes zachovalými pozdněgotickými krovy. Ve veži je umístěno 5 zvonů, z nichž 4 byly pořízeny v roce 2015 ze sbírky obyvatel a plzeňských podniků. Celková váha souboru je 13,6 t, největší zvon Bartoloměj má 5,8 t. Trojlodí chrámu je rozděleno třemi páry oblých mohutných pilířů na tři stejně vysoké lodi se síťovou klenbou z poloviny 15. století. V obou bočních lodích se nacházejí 4 obrovská hrotitá okna s bohatými kružbami a vitrážemi. K jižnímu boku presbytáře přiléhá pozdněgotická Šternberská kaple, vystavěná kolem roku 1470, sklenutá klenbou s visutým svorníkem. Katedrála sv. Bartoloměje Hlavní oltář byl zhotoven r. 1883 podle plánů architekta Josefa Mockera od vídeňského řezbáře Josefa Leimra v novogotickém slohu. Nejcennější uměleckou památkou kostela je milostná socha Panny Marie, známá Plzeňská Madona, stojící ve výklenku na hlavním oltáři. Pochází z doby po roce 1380. z tzv. období krásných madon“. Je vytesána z opuky, měří 1,34 m. Významná je i skupina Ukřižování z pol. 15. století, která je zavěšena nad novým, moderním hlavním oltářem z roku 2006. Na kruchtě se nachází obrovské varhany, zhotovené r. 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze. Kolem kostela se, až do vlády Josefa II., rozkládal hřbitov. Za zmínku stojí ještě mariánský sloup, stojící na náměstí, severovýchodně od kostela. Postavila ho plzeňská obec r. 1681 na odvrácení morové rány. Samozřejmostí jsou každodenní bohoslužby sloužené v této katedrále. Během nedělní bohoslužby je možné si pravidelně poslechnout Scholu od katedrály sv. Bartoloměje, která za zvuku varhan doprovází lid při zpěvu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube