02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Kněžmost, kostel sv. Františka Serafinského

Program Noci kostelů 2. června 2023

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.dekanstvimh.cz

Adresa kostela: Na Františku

GPS: 50°29'20.100"N, 15°2'22.122"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Mach

Kostel je empírová bloková stavba z let 1838-41, obdélná, sálová, bez vyznačeného presbytáře, s hranolovou věží (dokončena 19. května 1841) nad vstupním průčelím, členěným dvěma páry pilastrů, jež nesou trojhranný štít.  Kostel má rovněž čistě empírový mobiliář.  Hlavní oltář je od Petra Buška ze Sychrova z r. 1843 (posvěcen 18. července téhož roku) ve tvaru pilířové arkády s obrazem Smrti sv. Františka od Antonína Lhoty. Dva boční oltáře jsou  téhož typu, P. Marie z r. 1876 a sv. Jana Nep. z r. 1875 (posvěcen 18. června 1875), na němž je obraz světce od Josefa Vojtěcha Hellicha. Zajímavé jsou raně barokní varhany z r. 1672, opravené roku 1707 františkány z Turnova, o třech travé, s boltcovou ornamentikou.

Unikátnost této chrámové stavby spočívá  ve své slohové empírové čistotě a to jak po stránce exteriéru, interiéru tak i vybavení mobiliáře.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube