07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Plzeň-Bory, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:15 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Celovečerní program:

Meditace s kytarou

Informace o kostele

WWW: http://www.rkfp.cz

Adresa kostela: Chodské náměstí

GPS: 49°44'18.02″N, 13°22'16.12″E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: SM. Michaela Lokvencová OP

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Jana Nepomuckého se nachází na Klatovské třídě na Chodském náměstí v Plzni.

Ke kostelu sv. Jana Nepomuckého se dostanete tramvajovou linkou č. 4, zastávka "Chodské náměstí" - výstup k dolní vrátnici Fakultní nemocnice Bory.

Nedaleko kostela je též vlaková stanice "Plzeň - zastávka" vlaků jedoucích směr Klatovy.

Rovněž se k nám do kostela dostanete z vlakové stanice zastávka "Plzeň - Jižní Předměstí".

Rádi bychom Vám v krátkosti představili  kostel sv. Jana Nepomuckého, který patří do římskokatolické farnosti Plzeň-Bory.

Kostel byl vystavěn v letech 1908 - 1911 v Plzni na Borech především díky řeholníkům z Kongreg. Nejsvětějšího Vykupitele   neboli Kongregace Redemptoristů, a proto se mu dodnes přezdívá "U Rede".

O svátku sv. Jana Nepomuckého v květnu 1910 byl posvěcen základní kámen kostela. V dubnu 1911 byly dokončené obě věže, měřící 63 m. Počátkem srpna 1911 byly na věž umístěny čtyři zvony, naladěné podle melodie benediktinských zvonů v Jeruzalémě, zrekvírované za 2. světové války. Dnes má koslet pouze jediný zvon, vážící 600kg, nesoucí jméno Marie Anna.

Vstupní portál tohoto pseudorománského kostela je bohatě  ozdoben štukatérskými prvky od známého akademického sochaře Vojtěcha Šípa, žáka Myslbeka. Vstupní portál má tři vchody. Chrám je trojlodní, přes 50 m dlouhý, z toho hlavní loď měří 34 m.

Okna byla díky dobrodincům vyplněna vitrážemi světců od akad. malíře Františka Fišera. V prostoru pod kůrem na evangelní straně byla vybudována Zpěvní síň - dnes zpovědní místnost, odkud vedou také schody na kůr. Kruchta je přístupná i dalším vchodem, a to z pravé  strany chrámové předsíně.

Známá a oblíbená  plzeňská Schola u redemptoristů působí již od počátku historie kostela. V jejím podání znějí nejrůznější žánry bohatého hudebního repertoáru.

Po levé straně presbytáře je sakristie a malá předsíňka, z níž vedou schody do Družinské kaple, umístěné v patře nad sakristií. Konají se zde různá společná setkání.

Součástí kostela jsou tzv. Plzeňské jesličky, které zobrazují biblický děj v plzeňském prostředí. Ježíškovi se klaní osobnosti kulturního života Plzně, zástupci řemesel a plzeňského průmyslu i venkov v tradičním plzeňském kroji. Jesličky vznikly roku 1947 v dílně Františka Bartoše z Hradce Králové. 

V sousedství kostela byl v letech 1935-36 zbudován moderní řeholní dům, který redemptoristé užívali pouhých čtrnáct let, do vyvezení řeholníků  v roce 1950. Dnes zde sídlí Policie ČR.

Z osudů kostela je třeba si ještě připomenout období konce 2. světové války, kdy na prostranství Chodského náměstí, přímo před kostelem sv. Jana Nepomuckého, došlo 6. 5. 1945 v ranních hodinách k likvidaci německého ostřelovače americkými vojáky. Památkou na tyto boje byly    donedávna patrné stopy po střelách na průčelí kostela svatého Jana Nepomuckého.

Z osobností kněží, kteří působili v kostele sv. Jana Nepomuckého zde zmiňujeme P. Tomáše Zapletala CSsR,  P. Josefa Šálka CSsR, bl.  Metoděje   Dominika Trčku CSsR, P. Aloise Černého,  Mons. Emila Soukupa, ThDr P. Jiřího Skoblíka, P. Pavla Kuneše, Mons. Aleše Opatrného,  biskupa   Václava Malého, P. Aloise Kánského, P. Josefa Žáka, P. Pavla Zemka OPraem, Mons. Antonína Rosaria Hýžu, P. Miroslava Martiše a  současného duchovního správce P. Bogdana Stępnia OSPPE. 

Dnes je kostel po generální rekonstrukci exteriéru i interiéru, zároveň byla pořízena ozdobná mříž oddělující prostor pod kruchtou od vlastní chrámové lodi a umožňující celodenní adoraci věřících v kostele. V roce 2005 skončila generální oprava varhan bratří Paštiků z Čestína u Kutné Hory, které patří mezi nejlépe zachované nástroje romantického typu v České republice.

Současnými varhaníky jsou: Ing. Petr Větrovec, p. Jana Boučková, Ing. Jiří Lepší, Ing. František Štván a MgA. Zdeňka Ledvinová.

Kostel sv. Jana Nepomuckého je výrazná dominanta Plzně. Výzdoba interiéru chrámu je jednou z nejlepších v Plzni. Přijďte se podívat!!

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube