10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Sezemice, kostel sv. Bartoloměje, hřbitov

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 22:00
Prohlídka kostela (další případný program na webu či facebooku farnosti)
Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem dalších dvanácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště, které budou rovněž pro vás otevřeny. "Od slohu románského po empír."

Informace o kostele

WWW: http://[email protected]

GPS: 50°35'6.292"N, 15°0'20.900"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Mach

Nejstarší zmínka o kostele sv. Bartoloměje je z roku 1352, kdy podací právo měla johanitská komenda křížovníků Svatomářských v Dubu. K roku 1547 jsou Sezemice uvedeny mezi konfiskáty majetku Adama z Vartmberka. V Sezemicích se v 16. století scházely tajně Čeští bratří v soukromých domech. Sezemický kostel byl administrován farařem z Loukova, kde nechal hrabě Šlik v roce 1610 vystavět kostel nový. Do kostela v Sezemicích daroval hrabě Šlik měděnou nádobu se svým erbem. Po bitvě na Bílé hoře bylo panství Šlikovi zkonfiskováno a koupili jej Valdštejnové. Současná barokní podoba kostela je z přestavby, která byla ukončena v polovině 19. Stolení. Ke kostelu náležela dřevěná zvonice z roku 1666, která byla v roce 1853 zbořena a zvony umístěny do nové věže, včleněné do západní části lodi.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube