07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

GPS: 49°4'12.72"N, 16°6'30.24"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Václavek

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 04.12.2016)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
17:00 zimní čas, každý týden

Nejstarší písemná zpráva o Rouchovanech z r. 1218. Dá se předpokládat, že v té době již existoval kostel v Rouchovanech.
Dnešní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie má poměrně složitou stavební historii. K původnímu románskému kostelu čtvercového půdorysu byla koncem 13. stol. na východní straně přistavěn vznosný gotický presbytář s žebrovou klenbou a na západě byl kostel prodloužený o 5,5 m a zakončený novou kruchtou. V 17. stol. byla loď kostela zaklenutá dvěma kupolemi a upravena v barokním slohu.
Kostel z období barokní přestavby je v podstatě zachován dodnes. Drobné stavební zásahy byly učiněny koncem 19. stol. při neogotizaci interiéru. Úpravy se týkaly hlavně instalace nového neogotického hlavního oltáře, dvou bočních oltářů v lodi kostela po stranách vítězného oblouku, kazatelny a křtitelnice.
Při dalších úpravách, a to v roce 1936, po otlučení vnějších a vnitřních omítek byla ve spolupráci s tehdejším památkovým úřadem z větší části odhalena stavební historie. Odkryto bylo na severní straně starobylé řádkové kamenné zdivo asi z 12. století a v něm části kamenného ostění dvou románských oken z pískovce. A v této stěně bylo objeveno také románské schodiště v síle zdi. Další odhalenou zajímavostí je románský portál z 1. pol. 13. století, který byl hlavním vchodem do románského kostela a byl zazděn při rozšiřování lodi kostela v 16. století. V předsíni kostela je také uložena románská křtitelnice.
Velká úprava interiéru kostela proběhla v letech 1977 podle návrhu Ludvíka Kolka z Brna. Položená byla nová mramorová dlažba, upraven liturgický prostor - zhotoven nový oltář, ambon a sedes.

Věž byla roku 1585 vystavěna do výšky 15 metrů, v roce 1610 dostavěna do současné výšky 28,40 metrů ve stylu u nás poměrně ojedinělé románské renesance se sdruženými okny. Její prostory byly zřejmě využívány pro úschovu a prodej soli. Vlašský mistr Michal Ferri vystavěl věž v románském slohu s věžními okny, které tehdy ladily s románskými okny sousedního kostela. Další změnou prošla věž v Rouchovanech v roce 1747, kdy byly pořízeny tři ciferníky. Na věži jsou zavěšeny 3 zvony: sv. Václav 622 kg, Panna Maria 347 kg, Sv. Josef 171 kg. Generální oprava věže proběhla v roce 1999.

 

Nejbližší Noc kostelů:

Náměšť nad Oslavou, Husův sbor – 15,1 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube