07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hovorany, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:40
Mše svatá
Mše svatá pro děti. Mši svatou bude sloužit novokněz P. Jan Slepička.
19:00 - 21:30
Hravá prohlídka
Aktivity pro děti v prostorách kostela a jeho okolí.
19:00 - 22:00
U nás ve farnosti
Co se děje ve farnosti během roku? Projděte s námi rokem ve farnosti, připomeňte si s námi události běžné, i mimořádné. Prezentace bude probíhat v lodi kostela.
19:00 - 22:00
Okénko do historie
Nahlédněte do farních kronik! Připraveny jsou pro vás ve společenských prostorách pod farou.
19:00 - 22:00
Kavárna
Kávu, čaj, nebo něco jiného? V prostorách pod farou bude možnost dát si něco na zub nebo k pití. Zároveň se budete moci seznámit se společenstvími, které ve farnosti fungují.
19:30 - 20:00
Půlhodinka s varhaníkem
Jak fungují varhany? A jak různě mohou znít?
20:30 - 21:00
Komentovaná prohlídka kostela
Kdo namaloval křížovou cestu? Koho ztvárňují sochy v kostele? Nejen to se dozvíte na komentované prohlídce.

Celovečerní program:

Volná prohlídka kostela
Možnost prohlídky prostor kostela sv. Jana Křtitele, liturgických oděvů, betléma, varhan. Možné je vystoupat ke zvonům v kostelní věži.

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: http://farnost-hovorany.cz

Adresa kostela: Hovorany č.p.250

GPS: 48°57'15.84"N, 16°59'52.08"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Ivičičová

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 28.11.2023)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden

Římskokatolický kostel sv. Jana Křtitele v Hovoranech byl vysvěcen roku 1725.

Je farním kostelem ve farnosti Hovorany, kam dále spadají obce Čejč (kostel sv. Vendelína) a Terezín (kostel Božského Srdce Páně).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube