10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Kuřim, kostel sv. Maří Magdalény

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:45 - 17:15
Mše svatá
17:00 - 23:00
Virtuální prohlídka kostela sv. Maří Magdaleny v Kuřimi
Virtuální prohlídka interiéru kuřimského kostela sv. Maří Magdaleny, zpřístupněná na farním webu: http://www.farakurim.cz
19:00 - 19:30
Zpěvy chrámového sboru
Výběr z liturgických i jiných zpěvů chrámového sboru v Kuřimi
19:00 - 20:00
Individuální prohlídka kostela
Prohlídka kostela. Příležitost ke ztišení a modlitbě. Možnost výkladu na požádání.
20:00 - 21:00
Kdo zpívá, dvakrát se modlí
Modlitební večer s hudbou, slovem a tichou adorací. Večerem provází mládež z farnosti a Komunita Emmanuel.
21:00 - 21:05
Zakončení Noci kostelů v kostele sv. Maří Magdaleny
Společně s Církví československou husitskou. Tichá osobní adorace, modlitba za naše město, požehnání na dobrou noc.

Informace o kostele

WWW: http://www.farakurim.cz

Adresa kostela: Křížkovského 55, Kuřim

GPS: 49°17'47.76"N, 16°31'31.8"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jaroslav Filka

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16.11.2021)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
9:30 celý rok, každý týden, s katechezí pro děti
Další bohoslužby v týdnu …
Po
8:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
16:45 celý rok, každý týden
So
8:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Původní kostel sv. Maří Magdalény v Kuřimi nechal v románském slohu postavit český král Přemysl Otakar I. r. 1226.

Obrázek 1: Kostel sv. Maří Magdalény - leden 2011

V 15. století byla k severní zdi lodi přistavěna hranolová kamenná masivní věž. Kostel postupně chátral. Na začátku 18. století vypracoval známý brněnský architekt Mořic Grimm projekt na jeho přestavbu. A až v druhé polovině 18. století byl kostel barokně přestavěn do dnešní podoby. Kostel sv. Maří Magdalény v Kuřimi je prostá jednolodní chrámová stavba (délky 31,5 m, šířky 11,5 m). Interiér kostela je převážně z konce 18. a z 19. století.

Obrázek 2:  Kostel sv. Maří Magdalény - březen 2011

Hlavní oltář je barokní architektura z roku 1796, kterou realizoval významný brněnský sochař a řezbář Ondřej Schweigel, který je také autorem kazatelny a křtitelnice. Uprostřed oltáře je zasazen obraz Krista v domě Šimonově se sv. Maří Magdalénou od M.Entlingera .

Obrázek 3: Kostel sv. Maří Magdalény - interiér

V lodi je pak novorenesenesanční retabulový boční oltář, patrně z doby kolem r. 1863 se sochami sv. Petra a Pavla a s obrazem sv. Cyrila a Metoděje. Druhý boční oltář s obrazem sv. Kříže s očistcem od Josefa Winterhaldera ml., má v popředí klasicistní skříňku s deskovým obrazem Madony s dítětem; jde o malbu nejasného stáří, opírající se renesanční grafický list italského původu. V chrámové lodi jsou dva náhrobky. Před hlavním oltářem je náhrobní kámen Petra Nekeše z Landeka (+ 1535), mladšího bratra Zikmunda Nekeše z Landeku, majitele kuřimského zámku. Druhý náhrobek náleží duchovnímu P. Janu Gandini (+ 1779), který v Kuřimi působil jako farář v letech 1766-1772 a za kterého byl kostel sv. Maří Magdalény přestavěn do dnešní podoby. Zvon ve věži, pocházející z r. 1650, přelil r. 1888 Emil Weber v Brně. Na plášti má reliéf sv. Václava, znak města Brna, ornamenty a nápisový vlys. Další zvon s reliéfem sv. Antonína Paduánského, s ornamentovým a nápisovým vlysem, ulil r. 1957 Kovolit v České u Brna.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube