10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Bouzov, kostel sv. Gotharda

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 18:00
Ztišení, meditace, adorace
Příprava na mši svatou.
18:00 - 18:45
Mše svatá
19:00 - 20:00
I ticho umí být krásné
Možnost tiché adorace, prohlídky kostela, ...

Informace o kostele

WWW: http://farnost-bouzov.cz/

Adresa kostela: Bouzov 7

GPS: 49°42'15.372"N, 16°53'26.304"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marcela Foltasová

Návaznost na dopravu:

Parkování je možné na parkovišti u hradu, které je od kostela vzdálené asi 300 m. Dále je možné parkovat na náměstí vzdáleného 100 m. Dostupná veřejná doprava zahrnuje autobusy ve směru od Litovle, Loštic a Mohelnice.

Kostel sv. Gotharda stojí na kopci pod hradem Bouzov. Podle dochovaných informací plnil nejprve funkci hradní kaple. Není sice známo, ve kterém století byl vystavěn, ale dle hrobky, která byla nalezena v průběhu přestavby kostela lze usuzovat, že vznikl současně s hradem, tj. na přelomu 13. a 14. století (na samotném hradě kaple nejprve nebyla). V letech 1727 až 1728 byla kaple přestavěna na kostel. Kostel není příliš velký, jedná se o jednolodní stavbu, která má v zadní části nevysokou věž. Dominantou kostela je hlavní oltář s rokokovým obrazem sv. Gotharda. Sv. Gothard je zde vyobrazen jak klečí před Ježíšem stojícím na hoře a prosí za požehnání pro své svěřence. Kromě hlavního oltáře má kostel ještě dva oltáře boční, jeden z nich se sochou Pána Ježíše a druhý se sochou Panny Marie přečisté. V zadní části kostela při vstupu do zimní kaple se nachází socha Panny Marie Lourdské v jeskyni. Zimní kaple byla vybudována poměrně nedávno a je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Dále v kostele najdete i dvě čestné oratoře a kůr, na němž jsou umístěny varhany o 10 mutacích.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube