10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dětmarovice, kostel sv. Máří Magdalény

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 17:30
Poznávej svět kolem sebe, vědomostní soutěž pro děti
Vědomostní soutěž pro děti a rodiče na stanovištích kolem kostela, na konci sladká odměna .
18:00 - 18:45
Pěvecký sbor učitelů ZUŠ Rychvald
Duchovní, lidové i klasické písně v podání pěveckého sboru učitelů základní umělecké školy v Rychvaldu
19:00 - 20:00
Jak se tvoří krása vitráží, BcA. Hana Baronová
Ukázka tvorby vitráží s komentářem, BcA. Hana Baronová
20:30 - 21:30
Varhanní koncert duchovní hudby, Martin Uhlík

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Autobusová zastávka Dětmarovice, Obecní úřad

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 27.04.2022)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
8:00 celý rok, každý týden, v zimě v kapli na faře
17:00 zimní čas, každý týden, v kapli na faře
18:00 letní čas, každý týden
So
8:00 celý rok, každý týden, v zimním čase v kapli na faře

                Římskokatolický farní kostel sv. Maří Magdalény, postavený v letech 1869-1870 v neorenesančním stylu, je dominantou obce. Jednolodní kostel byl postaven na místě původního dřevěného kostelíku.

Strop kostela je vyzdoben malbami z roku 1958 znázorňujícími výjevy z bible od známého akademického malíře Josefa Drhy.

  V interiéru jsou umístěny i některé sochy z původního dřevěného kostela, z nichž dvě dřevořezby, jež jsou dílem regionálního umělce z konce 18. století, byly v roce 1984 zapsány do státního seznamu kulturních památek.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube