07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Tanvald-Šumburk nad Desnou, kostel sv. Františka z Assisi

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 19:05
Zvony
19:05 - 20:00
Pásmo duchovní hudby
JUDr. Vilém Zahrádka Vás provede duchovní hudbou
20:00 - 20:30
Prohlídka kostela
Projděte si interiér kostela- kapli sv. Prokopa a sakristii. V kostele proběhne výstava výtvarného oboru ZUŠ Tanvald na téma "V krystalu". Výtvarné práce vytvořili žáci všech oborů pod vedením paní učitelky Hany Prechtlové.
20:30 - 20:35
Konec

Informace o kostele

WWW: http://www.tanvald.farnost.cz/

Adresa kostela: Wolkerova 378

GPS: 50°44'30.934"N, 15°18'51.292"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: MDDr. Daniela Šebestová

Kostel sv. Františka z Assisi

Tanvald - Šumburk nad Desnou

    Základní kámen kostela byl položen 3. prosince 1898, stavba rychle pokračovala a již 7. listopadu 1899 proběhlo slavnostní vztyčení kříže na věžní báni. Roku 1900 byly instalovány dvoudílné varhany a rok poté hlavní pískovcový oltář, boční mariánský oltář, oltář sv. Josefa a kazatelna. 15. 8. 1901 byl kostel vysvěcen jako Jubilejní kostel císaře Františka Josefa I. (základní kámen byl položen v roce 50. výročí jeho nástupu na trůn). Slavnostní vysvěcení světícím biskupem pražským dr. Václavem Frindem proběhlo až o tři roky později, 14. 8. 1904. Tímto slavnostním aktem se stala zdejší farnost i úředně samostatnou. Od roku 1918 je označován jako kostel sv. Františka z Assisi. 

Dne 29. 6. 1900 bylo posvěceno 5 nových zvonů (P. Františkem Günterem). Tyto zvony byly vyrobené zvonolitcem Petrem Holzresem ve Vídni a jejich celková váha byla 2.134kg. Tyto zvony byly r. 1917 zkonfiskovány pro válečné potřeby, druhé zvony o váze 2.480kg poprvé zazněly o Vánocích r. 1927, bohužel i ty byly v roce 1942 vydány ke stejnému účelu a až v roce 1993 získal kostel dva nové zvony, které dosud slouží.

Kostel byl několikrát restaurován a v roce 1981 získal tónovanou gotizující výmalbu.

Historické fotografie:

 

 

Letecká fotografie kostela- vytvořil p. Josef Nožka (2014):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z akcí konaných v kostele a jeho okolí (2014)- vytvořil p. Pavel Jakub Hnídek

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube