07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Rynoltice, kostel sv. Barbory

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 22:00
Individuální prohlídka kostela svaté Barbory.
Možnost si prohlédnout interiér kostela.

Informace o kostele

První zmínka o Rynolticích spadá již do roku 1364, kdy obec již měla farní kostel a patřila k děkanátu v Jablonném. V roce 1669 byla v Rynolticích postavena na území starého hřbitova kaplička (dnes kostel sv. Barbory) a v roce 1701 kolem starého hřbitova postavena zeď. V roce 1745-1748 byla kaple přestavěna na barokní kostel, rozšířena a byla přistavěna věž na severní straně se základnou 25 m2 . Lipové stromořadí vedoucí ke kostelu dodnes bylo zasazeno v roce 1850. Loď kostela má klenutý strop, vysoká obloukovitá okna a tři vchody. Za povšimnutí stojí tři fresky na klenbě od neznámého autora (italská škola), které oslavují patronku kostela sv.Barboru. Nejcennější je obraz na pravém bočním oltáři, který maloval Josef Raisner, ten však neodborným restaurováním ztratil na ceně. Muzikantská kruchta má varhany, které se skládají z hlavních a malých varhan, mají 16 rejstříků. Věžní hodiny byly zasazeny r. 1885 a byly zaplaceny z dobrovolných darů.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube