07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Litovel, Husův sbor

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Adresa kostela: Husova 22

GPS: 49°42'5.025"N, 17°4'42.338"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Mgr. Lucie Haltofová

Návaznost na dopravu:

Autobusem či vlakem:

Z vlakového nebo autobusového nádraží pěšky na Náměstí Přemysla Otakara, pak dál ještě asi 300 metrů východním směrem do Husovy ulice, kterou najdeme na opačné straně náměstí než je radniční věž.

Autem:

Na Náměstí Přemysla Otakara je placené parkoviště, pak už jen asi 300 metrů pěšky východním směrem do Husovy ulice. Když se postavíte k radniční věži čelem, pak Husovu ulici budete mít za sebou.

Husův sbor v Litovli

Byl vybudován Náboženskou obcí Církve československé husitské z bývalé sokolovny, která po 1. sv. válce již přestala sloužit svému účelu a navíc byla v havarijním stavu.

Při Husově sboru vznikly různé spolky a kroužky, a tak se zde konaly přednášky, byly pořádány poznávací výlety, pilně se cvičil sborový zpěv a samozřejmě se zde sloužily bohoslužby a byla poskytována další pastýřská péče.

V současné době se v Husově sboru konají pravidelné bohoslužby každou neděli a o církevních svátcích, každý čtvrtek se konají tzv. biblické hodiny. Kolumbárium je otevřeno denně. Každý pátek probíhají setkání dětí z klubu Cvrček. Každou středu večer se konají tzv. Modlitební večery, které jsou otevřeny nejen modlitbě, ale také čtení a prohlubování znalostí Písma svatého. Každou první středu v měsíci je sloužena Večerní Kalousova pobožnost jako bohoslužebný útvar, který má svou vlastní krásu a spirituální rozměr. Nad běžný rámec Kalousovy pobožnosti je do její struktury vloženo „svědectví“, které slouží jako prostor pro vzájemné sdílení se ve víře a v každodenním zápase o autenticitu křesťanského života. Velký důraz je kladen také na společné přímluvné modlitby ve smyslu praxe prvotní Církve.

Mimo duchovní péči a aktivity spojené s náboženským životem nalezly na půdě Husova sboru zázemí také hudebníci. Klubovnu v Husově sboru využívá jako zkušebnu několik hudebních a pěveckých souborů.

Další činnost je zaměřena na širokou veřejnost. V Husově sboru jsou pravidelně pořádány různé kulturní akce, jako např. děstké besídky, koncerty, přednášky nebo třeba výstavy fotografií. A tak je dobře, že Husův sbor, který naši předkové postavili ze zničené tělocvičny, stále slouží svému účelu. Jen prosíme Pána, aby tomu tak bylo i v dalších letech.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube