10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Sušice, kaple Anděla Strážce

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:00
Otevření areálu
17:30 - 18:00
Chvály
19:00 - 19:30
Koncert dětského sboru Jitříčko (Hradec Králové)
Koncert v rámci evropského festivalu duchovní hudby
20:00 - 21:00
Ochutnávka mešních vín
21:45 - 22:00
Zakončení
Modlitba za mír

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostsusice.cz

Adresa kostela: Sušice

GPS: 49°14'6.612"N, 13°31'37.524"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bohumír Vejvoda

Motto: "Dokud potrvá královská Sušice, tak dlouho nad ní bude trůnit ve svém rozkošném stánku Anděl Strážce. Dejž Bůh, abychom my na zvelebení kaple dnes pracující, po staletí tam z říší andělských pohlížeti směli na ty své potomky, jak nás v úctě k Andělu Strážnému následují!" Andělíček - barokní kaple Anděla Strážce na vrchu Stráž (551 m. n.) vytváří nepřehlédnutelnou dominantu města Sušice a známé poutní místo. Jedna z legend o vzniku tohoto místa vypráví o chlapci, který v lese sbíral jahody a šlápnul přitom na hada. Ten zasyčel a obtočil se mu kolem nohy. Hošík zkameněl hrůzou, ale záhy vedle sebe spatřil anděla, jenž se k němu s úsměvem naklonil. Had spadl na zem a zmizel. Chlapcovi rodiče spolu s jinými zbožnými rodinami prý nechali namalovat obraz Anděla Strážce a postavili zde malou kapli. Podle historických dokumentů nechal kapli postavit kvardián kapucínů Ladislav z Bílina v roce 1682. O rok později byla vysvěcena pražským biskupem Janem Ignácem Dlouhoveským. V roce 1735 byly přistavěny ambity s vnitřními arkádami a kapličkami v nárožích: sv. Maří Magdalény, sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Staroboleslavské. Ke 200. výročí založení byla provedena rozsáhlá oprava, při které budovy získaly novorománský vzhled (tyto prvky však byly odstraněny při pozdějších opravách) a byl pořízen nový oltář se sochami andělů. V roce 1936 byla kompletně přestavěna středová kaple. Poslední opravy proběhly v roce 1994, kdy byla opravena venkovní i vnitřní omítka a střecha kaplí. Naši předkové sem každoročně přicházeli a prosili o Boží pomoc. Podle záznamů sem v roce 1908 přišlo 10 tisíc poutníků. V současné době se zde bohoslužby konají v období od května do srpna každý čtvrtek od 18 hodin. Sezona končí poutní slavností první neděli v září.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube