07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Syrovice, kostel sv. Augustina

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www:farnostsyrovice.cz

GPS: 49°4'42.24"N, 16°32'59.28"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Anna Šťastná

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 30.05.2022)

Ne
8:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
17:30 letní čas, každý týden
18:30 zimní čas, každý týden
St
17:30 zimní čas, každý týden
18:30 letní čas, každý týden
17:30 zimní čas, každý týden
18:30 letní čas, každý týden
So
7:30 celý rok, každý týden

Kostel sv. Augustina v Syrovicích

tvoří nepřehlédnutelnou dominantu naší obce. Je vystavěn na jejím východním svahu a má tak výborný výhled na celou naši ves. Původně zde stála jen malá zvonička. Obec tehdy náležela duchovní správou do sousedního Ořechova a později do Rajhradu.

  V roce 1775 nechala Marie Cecilie ze Sekenberka na tomto místě postavit kapli zasvěcenou sv. Augustinu, biskupu a církevnímu učiteli. O necelých sto let později byla kaple rozšířením přebudována v kostel. Ten byl dne 30. listopadu 1862 slavnostně posvěcen opatem rajhradského kláštera Vintířem Kalivodou. 

To už byly Syrovice samostatnou farností spolu se sousedními Sobotovicemi. A tak je tomu dodnes. 

Obě obce a jejích občané se svědomitě starají o náš kostel, abychom se za něj nemuseli stydět.

Farnost je však především společenstvím lidí, kteří se přes všechny své nedostatky a selhání společně obrací k Bohu. Také je zde zvláštním způsobem uctívána Panna Maria Karmelská, ke které se zde již od roku 1861 koná každoročně pouť.

Na životě farnosti se farníci podílí podle svých možností. Někteří se starají o kostel a jeho výzdobu, jiní se věnují chrámové hudbě a zpěvu, další se scházejí ke společné modlitbě, mladší rodiny pořádají společné výlety a sportovní akce, pro děti je zde každoročně pořádán tábor.Pro dospělé tu zase máme neformální setkání na faře - prostor pro vzdělávání se i vzájemnou diskusi.

Přijďte nás navštívit i vy - Noc kostelů je k tomu výbornou příležitostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube