10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Syrovice, kostel sv. Augustina

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:30 - 19:15
Mše svatá
19:30 - 19:40
Hudební vstup - nejmladší sbor
zazpívají naši "Malí umělci"
20:00 - 20:10
Zazpívá mládežnický sbor "Kačenky"
20:30 - 20:40
Hudební vstup - mládež
Pie Jesu (Andrew Lloyd Webber), Světlo světa (hymna SDM Torronto 2002), Always remember me (Richard Blake) - varhanní skladba
21:00 - 21:10
Zazpívá sbor dospělých
21:30 - 21:40
Koncert pro housle a varhany
Antonio Vivaldi, 1. věta
22:00 - 22:10
Varhanní skladby
Organ Concerto in A Minor (J. S. Bach), Grand chorus (Alexandre Guilmant)

Celovečerní program:

Prohlídka věže a zvonů
Po točitém schodišti, bludištěm trámoví nad kopulí až ke starému hodinovému stroji. Odtud pak jen pár kroků do království zvonů. Cestou zpátky je k vidění původní dřevěná deska, ve které jsou vyryta jména zakladatelů kostela.
Prohlídka varhan
vše co potřebujete vědět o varhanách
Výstava bohoslužebných předmětů a rouch
V sakristii si můžete zbízka prohlédnout vše, co souvisí s liturgií a chodem kostela. Kostelník vždy připraven!
Farnost ve fotografiích
Foto z minulého století a tisíciletí - aneb: Poznáte se?
Kvíz pro děti i dospělé
Brutálně těžký kvíz pro všechny!

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 30.05.2022)

Ne
8:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
17:30 letní čas, každý týden
18:30 zimní čas, každý týden
St
17:30 zimní čas, každý týden
18:30 letní čas, každý týden
17:30 zimní čas, každý týden
18:30 letní čas, každý týden
So
7:30 celý rok, každý týden

Kostel sv. Augustina v Syrovicích

tvoří nepřehlédnutelnou dominantu naší obce. Je vystavěn na jejím východním svahu a má tak výborný výhled na celou naši ves. Původně zde stála jen malá zvonička. Obec tehdy náležela duchovní správou do sousedního Ořechova a později do Rajhradu.

  V roce 1775 nechala Marie Cecilie ze Sekenberka na tomto místě postavit kapli zasvěcenou sv. Augustinu, biskupu a církevnímu učiteli. O necelých sto let později byla kaple rozšířením přebudována v kostel. Ten byl dne 30. listopadu 1862 slavnostně posvěcen opatem rajhradského kláštera Vintířem Kalivodou. 

To už byly Syrovice samostatnou farností spolu se sousedními Sobotovicemi. A tak je tomu dodnes. 

Obě obce a jejích občané se svědomitě starají o náš kostel, abychom se za něj nemuseli stydět.

Farnost je však především společenstvím lidí, kteří se přes všechny své nedostatky a selhání společně obrací k Bohu. Také je zde zvláštním způsobem uctívána Panna Maria Karmelská, ke které se zde již od roku 1861 koná každoročně pouť.

Na životě farnosti se farníci podílí podle svých možností. Někteří se starají o kostel a jeho výzdobu, jiní se věnují chrámové hudbě a zpěvu, další se scházejí ke společné modlitbě, mladší rodiny pořádají společné výlety a sportovní akce, pro děti je zde každoročně pořádán tábor.Pro dospělé tu zase máme neformální setkání na faře - prostor pro vzdělávání se i vzájemnou diskusi.

Přijďte nás navštívit i vy - Noc kostelů je k tomu výbornou příležitostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube