07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dolany, kostel sv. Matouše

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 21:00
Prohlídka věže a kostelních zvonů
18:30 - 00:00
koncert Dolanského chrámového sboru
Pojďte se na chvíli zastavit s čtyřhlasými skladbami zejména polských autorů...
19:30 - 00:00
varhanní koncert Karla Hinera
Premiéra unikátního cyklu České nebe Setkání s českými světci v autorských skladbách pana Karla Hinera: 1. Výkřik - sv. Ludmila/2. Sv. Václav - Tři meditace/3. Odhodlání - sv. Vojtěch a bratr Radim/4. Boží zbrojnoš - sv. Prokop, pedálová studie
20:30 - 00:00
komentovaná prohlídka kostela a zajímavosti z historie farnosti a obce
(Markéta Doleželová) Kolik váží náš největší zvon? Co se stalo v lednu roku 1912? Jaké kuriozity máme v kostele?

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube