07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Horní Bory, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: https://www.farnostvm.cz/

GPS: 49°25'33.24"N, 16°1'41.88"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zuzana Špačková

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 25.04.2024)

Ne
9:45 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Čt
17:00 celý rok, 1x za 14 dní, sudý týden (tento týden je sudý), Mše svatá pro děti

Farní kostel sv. Martina v Horních Borech

Stojí na vyvýšeném místě uprostřed návsi, je postaven v gotickém slohu. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1348. Po třicetileté válce byl na spadnutí a v roce1678 opraven. Přitom bylo sedm gotických oken zazděno, tři nová prolomena a gotická klenba nahrazena rovným stropem. V roce 1863 je kostelní loď o polovinu prodloužena na dnešních 26 m včetně presbytáře. V roce 1992-3 byly opraveny obě věže, vnější omítky a interiér kostela. Kostel měl tři boční oltáře, nyní zůstal jen hlavní oltář s obrazem sv. Martina od žďárského malíře F. Šrámka, oltáře nahrazeny sochami. Na věži jsou 2 zvony - větší z roku 1612, menší z roku 1607 a třetí sanktusník sv. Martin z roku 1899. Do roku 1838 byl kolem kostela hřbitov. Z něj je zachován mezi lipami kříž. Fara nedaleko kostela byla vystavěna roku 1786. Původní farní matrika pochází z roku 1696. Nový hřbitov s márnicí byl založen v r. 1838 a slouží pro Horní Bory a okolní obce.

Filiální kostel sv. Jiljí v Dolních Borech

Je dominantou dolní části návsi. Má prastarý původ, ve 14. stol. při něm byla zřízena fara, kterou od r. 1381 spravoval farář Mikuláš. Až mezi roky 1590-4 je připomínám nekatolický pastor Johan. V roce 1609 obnoven patronát, Dolní Bory byly přifařeny do Radostína a kostel se stal filiálním. V roce 1677 zde měl meziříčský kaplan první kázání a mši svatou. Na památku postavila obec na hlavní oltář sochu sv. Jiljí, která byla nahrazena obrazem v roce 1794. Ten shořel při požáru kostela r. 1863, při tom shořely varhany a zvony pocházející z 15. století se roztavily. Od r. 1784 patří Dolní Bory do hornoborské farnosti. Hlavní oltář pochází z roku 1796. Od r. 1883 patří kostel obci. Je i s prostorem pod věží dlouhý 21 m. Na prostranství kolem kostela o průměru 30 m se nachází hřbitov. Ten je ohraničen mohutnou zdí zakrytou šindelem, která je prolomena barokně upravenou branou. Vstoupíme-li dovnitř, zvláštní atmosféra klidu a pohody umocněná prostou, ale starobylou úpravou vnitřku kostela a ojedinělým řešením podchodu pod kostelní věží zanechá v návštěvníkovi silný dojem. Kostel byl v tomto století poprvé opravován v 70. letech. V r. 1989 byla generálně opravena zeď. V letech 1992-7 byl opraven celý kostel a pořízeno elektrické zvonění.Na hřbitově se pohřbívají farníci z Dolních Borů jen do stávajících hrobek.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube