07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Holešov, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 20:00
Neobyčejné varhany
Komentovaná prohlídka barokních varhan
19:00 - 20:00
Jan Sarkander, náš farář
Komentovaná prohlídka pamětní síně sv. Jana Sarkandera
19:00 - 20:00
Tajemní trinitáři
Historie řádu trinitářů v kapli sv. Kosmy a Damiána
19:00 - 20:00
Pohádaný večerníček
hra pro děti, jak se Večerníček pohádal s pohádkami
19:00 - 22:00
Drobné občerstvení
Malé občerstvení - káva, čaj, něco na zub
19:00 - 22:30
Celebrity a modlitba
Výstavka - co o modlitbě řekli významné osobnosti
20:00 - 20:30
Modlit se? Proč?
Různá svědectví různých lidí o modlitbě.
21:00 - 22:00
Houslíš, houslím, houslíme
Koncert Holešovského komorního orchestru. Samostatně vystoupí také otec a syn Lacigovi.
22:00 - 22:30
Chvalme Pána
Adorace se svátostným požehnáním.

Informace o kostele

WWW: http://farnostholesov.cz/

GPS: 49°20'0.693"N, 17°34'48.992"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Věra Škrabalová

Kostel sv. Anny

 

Stručná historie kostela

 

Filiální kostel sv. Anny stojí poblíž holešovského zámku, kdysi byl součástí rozsáhlého předzámeckého areálu. Původně zde stávala bratrská modlitebna vystavěná tehdejší vrchností. V říjnu 1615 povolal jezuity do Holešova majitel panství Ladislav Popel ml. z Lobkovic, a proto musel následně správce sboru opustit faru. Jezuité přeměnili modlitebnu na katolický kostel a zasvětili sv. Anně. V květnu 1616 přijel kardinál František z Dietrichsteina do Holešova, aby kostel vysvětil, a při této příležitosti uvedl osobně Jana Sarkandra holešovským knězem. Zánikem rezidence jezuitů (roku 1626) zůstal kostel opuštěn a chátral, pouze o některých svátcích se v něm konaly bohoslužby a církevní slavnosti.

Po více než sto letech nechal František Antonín hrabě z Rottalu v letech 1742–1748 zpustlý kostel přestavět. Aby se pravidelně konaly bohoslužby v nově zbudovaném kostele, rozhodl se hrabě založit poblíž kostela rezidenci pro pět kněží řádu trinitářů. Slavnostní vysvěcení kostela a uvedení trinitářů se konalo 26. července 1748 olomouckým biskupem a kardinálem Ferdinandem Juliem hrabětem z Troyer.

Řád působil v Holešově do roku 1783, kdy byl zrušen v rámci reforem císaře Josefa II. v celé habsburské monarchii. Farní úřad se přičinil, aby byl v r. 1882 zpustlý kostel znovu opraven. Důkladná renovace vnitřku a vnějšku kostela proběhla v letech 1963–1974. Od roku 2006 probíhají opravy, které by měly odstranit nebo alespoň zmírnit vlhkost kostela na severní a jižní straně.

 

Popis interiéru

 

Stavba kostela sv. Anny je provedena se vší pravděpodobností stavitelem Tomášem Šturmem, který působil dlouhá léta ve službách Rottalů.

Hlavní oltář je zasvěcen sv. Anně. Oltářní obraz představuje sv. Annu, která v přítomnosti svého manžela sv. Jáchyma vyučuje Pannu Marii. Obraz namaloval akademický malíř František Antonín Palko (1717–1766). V kostele je dále vybudováno pět bočních oltářů, jejichž obrazy namaloval olomoucký malíř Josef Pilz (1711–1797). Sochařskou výzdobu v kostele provedl z větší části Ondřej Zahner.

Proti vstupu do sakristie byla vybudována v letech 1752–1754 boční kaple sv. Famiána (dnes obyčejně označovaná jako kaple sv. Kosmy a Damiána). V letech 1974–1976 zde došlo k objevení rozsáhlé nástropní malby svatých (o rozměru 8,5 m x 5,5 m), jež je nejvýznamnějším dílem malíře Josefa Pilze.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube