07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kroměříž, kaple Panny Marie - AG

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 21:30
Noc kostelů na AG
Prohlídka spojovací chodby, obou kaplí na AG a kaple sv. Šebestiána na zámku

Informace o kostele

WWW: http://www.svmoric.net

Adresa kostela: Pilařova 3

GPS: Loc: 49°17'59.61"N, 17°23'29.016"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kvapilíková

  

                                       Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie se nachází v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Dne 22. února 1857 se začalo s pracemi na přestavbě gymnázia. Do konce roku 1857 však kaple ještě dokončena nebyla, kvůli nehodě byly práce pozastaveny. Socha Panny Marie Neposkvrněné byla vztyčena na římse kaple 1. května r. 1859. V kapli chyběl ještě oltář a okno. Oltář byl dopraven z Vídně v prvních dnech měsíce října r. 1859. Je to nádherné dílo řezbářského umění z dubového dřeva v gotickém stylu. Nad svatostánkem je dřevěný kříž s korpusem ze slonové kosti.

Oltářní dubový stůl z r. 1858 je zdobený reliéfem orlice se šesticípou hvězdou, erbem Fürstenbergů, rakouskou orlicí a znakem arcibiskupství olomouckého. Celý tento oltář byl pak instalován v r. 1860. Počátkem listopadu 1859 bylo instalováno pod dohledem sklářského mistra také oltářní okno. Je to dílo mistra Friedricha Walzera, který pocházel z Regensburgu. Ve středu oltářního okna je obraz Panny Marie Neposkvrněné stojící na půlměsíci a šlapající po hadu, který má ve svých zubech plod ze zakázaného rajského stromu. Pod obrazem Panny Marie Neposkvrněné je obraz anděla nesoucího latinský text: „Cum essem parvula, placui Altissimo". Po pravé straně Panny Marie stojí sv. Metoděj, po levé sv. Cyril.

Věčná světla s věžičkami jsou zhotovená ze slitiny mosazi a mědi. Topení je kryto kamennými kryty s kovovými ozdobnými mřížemi. Obětní stůl, sedes a ambon zhotovil ing. Karel Štanglica podle návrhu pana Vladimíra Matouška z Brna. Kamenná klenba se dvěma sloupy zdobenými kamennými květy uzavírá prostor presbytáře.

V čele chrámové lodi po levé straně je socha sv.Václava, napravo sv. Hedvika. Vchod do sakristie tvoří ostění s reliéfem anděla a erby rakouské orlice a orlice Fürstenbergů a znakem olomouckého arcibiskupství. O dokončení kaple v r. 1859 svědčí nápis: „Hoc opus factum est, anno domini 1859".

Celkové osvětlení kaple je řešeno podle návrhu studenta AG z roku 1949 ing. Dufka. Původní jsou elektrické svícny, mosazné, umělecky kované, ostatní svitidla byla instalována po úpravách v roce 1991. Na vnitřním průčelí vchodových dveří je latinský nápis: „Domine dilexi decorem domus tuae". Kropenka je zhotovena podle návrhu a realizace p. Poliana z Olomouce. Původní mramorové kropenky byly zničeny po roce 1948.

Moderní Křížovou cestu namalovala akademická malířka Sabina Kratochvílová z Brna v roce 1991. Vnější vstup do kaple je ozdoben obrazem Krista Krále. Je to olejomalba na zinkovém plechu. Na kůru se nacházejí menší okna s kamennými arkádami. Varhany OPUS 2603 pocházejí ze třicátých let minulého století z dílny Rieger Krnov. V roce 2020 proběhla generální oprava těchto varhan a 8. října 2021 byly slavnostně požehnány.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube