07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Studená, kostel sv. Prokopa

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Svatá zpověď, osobní modlitba
příležitost ke svaté zpovědi a tiché osobní modlitbě (adoraci)
18:00 - 19:00
Mše svatá
mše svatá ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
19:00 - 19:30
Uvedení Noci kostelů
uvedení Noci kostelů, představení možností v kostele
19:00 - 19:30
Návštěva věže kostela
19:30 - 20:00
Křesťanské písně
křesťanské písně s kytarou a z kancionálu
20:00 - 20:30
Návštěva věže kostela
Pozor - ve 20:00 hodin zvoní zvon
20:15 - 20:30
Křesťanské meditační zpěvy z Taizé
křesťanské meditační zpěvy z Taizé - meditační zpěvy v přítmí kostela
20:45 - 21:15
Varhanní hudba
varhanní hudba - Šimon Steiner
21:00 - 21:30
Návštěva věže kostela
21:30 - 22:00
Modlitba za farnost, svět a na úmysly návštěvníků
modlitba za farnost, svět a na úmysly návštěvníků Noci kostelů (“SMS Bohu”)
22:00 - 22:10
Požehnání
závěrečné požehnání a ukončení

Celovečerní program:

Zapálení svíčky s modlitbou za někoho
návštěvník má možnost zapálit svíčku s modlitbou za někoho
Požehnání od kněze
návštěvník má možnost přijmout požehnání od kněze
Návštěva kůru s varhanami
návštěvník má možnost navštívit kůr s varhanami
Vylosování Boží myšlenky
návštěvník má možnost vylosovat si Boží myšlenku pro sebe nebo někoho blízkého (citáty z Bible)
"SMS Bohu"
návštěvník má možnost napsat "SMS Bohu" (svoji prosbu nebo poděkování na papírek a vložit ji do košíku, večer se za to společně budeme modlit)
Dárek
návštěvník má možnost vzít si jako dárek Nový zákon nebo jinou publikaci u vchodu kostela

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 10.11.2023)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
18:00 celý rok, každý týden

Kostel sv. Prokopa, původně gotický ze 14. století, je nejstarší stavbou v obci. Presbytář je klenutý s jedním zachovaným gotickým oknem za oltářem. V presbytáři je ve stěně dochovaná kamenná schránka na monstranci (sanktuárium), v podlaze presbytáře krypta zakrytá plochými kameny, dále je zde kamenná křtitelnice, která pochází z roku 1647.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube