10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Štítary na Moravě, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 21:00
Kostel otevřen k prohlídce a modlitbě
16:00 - 21:00
Hra pro děti
16:00 - 21:00
Bl. Titus Zeman
V boční kapli kostela se nacházejí relikvie poměrně nového blahoslaveného - Tita Zemana. Přijďte u něj prosit za potřeby své i svých blízkých nebo se o něm jen něco dozvědět!
18:00 - 18:45
Mše svatá
18:45 - 18:45
Požehnání městysi

Informace o kostele

WWW: http://www.fatym.com

GPS: 48°56'7.8"N, 15°50'33.36"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Irena Ihmová

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22.03.2022)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:06 celý rok, každý týden
18:06 celý rok, každý týden, mimo první pátek v měsíci

Farní kostel svatého Jiří se nachází v centru obce Štítary, v nevelké obci na Znojemsku poblíž hranic s Rakouskem. Farnost v minulosti střídavě patřila k Vranovu nad Dyjí nebo Bítovu, v současné době je spravována FATYMem Vranov nad Dyjí.

Kostel (zřejmě) pochází už z konce 13. století. Pozdně románská stavba však byla opakovaně přestavováno a jeho aktuální podoba je barokní. Největší stavební úpravy proběhly v roce 1706, kdy po úderu blesku obec zpustošil rozsáhlý požár (zničen byl kostel, fara i velká část domů v obci).

Ne zcela běžná je oddělená věž v těsné blízkosti kostela, roku 1795 přestavěna. Věžní hodiny byly osazeny až roku 1890. Od roku 1958 je kostel památkově chráněn.

Dominantou interiéru je bezesporu hlavní oltář s obrazem sv. Jiří, kterému je kostel zasvěcen, obraz byl pořízen roku 1893.

Varhany v kostele sv. Jiří ve Štítarech z počátku 19. století pochází z dílny významného znojemského varhanáře Josefa Silberbauera (mimo jiné také autor vynikajících varhan ve farním kostele ve Vranově nad Dyjí, ve Znojmě-Louce,...). Varhany však byly v průběhu let zcela zdevastovány dřevokazným hmyzem i neodbornými zásahy. Po dlouholetém restaurování byly na podzim roku 2019 znovu požehnány.

 

Více informací take na http://fatym.com/view.php?nazevclanku=farnost-stitary&cisloclanku=2016020055

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube