07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Trstěnice, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:30
Komentovaná prohlídka kostela
18:30 - 18:50
Vystoupení sboru Mužáků ze Skalice
18:50 - 19:00
Přesun do kostela v Oleksovicích
Tento program Noci kostelů je součástí putování po kostelích Skalice, Hostěradice, Trstěnice a Oleksovice. Přeprava mezi kostely je zajištěna zdarma autobusem.

Celovečerní program:

Možnost rozhovoru s knězem

Informace o kostele

GPS: 48°59'9.6"N, 16°11'49.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Josef Dvořák

Návaznost na dopravu:

Do obce je možno cestovat automobilem nebo autobusem. Hostěradice leží na trase Znojmo - Moravský Krumlov. Dopravní obslužnost je zahrnuta do IDS JMK a konkrétní spojení je možno dohledat v jízdním řádu nebo na internetu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15.09.2014)

Ne
9:45 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 ve školním roce, každý týden
19:00 od července do srpna, každý týden

Trstěnice u Moravského Krumlova
Farní kostel Povýšení sv. Kříže

Gotický kostel ze 14. stol. s půlkruhovou románskou apsidou z počátku 13. stol - pravděpodobně dnešní sakristie, zasvěcen sv. Petru a Pavlovi, apoštolům.

Po přestavbě kostel zasvěcen r.1253 sv. Gothardu biskupem Anselmem z Řádu německých rytířů.

Při další přestavbě znovuvysvěcen  13.8.1807 a zasvěcen Povýšení sv. Kříže. Při barokní přestavbě byla zvětšena loď v r.1798.

Hlavní přestavby byly dokončeny r.1807.

Pouť na Povýšení sv. Kříže - 14. 9. Posvícení 3. říjnovou neděli. 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube