10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Moravské Knínice, kostel sv. Markéty

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:30
Mše svatá
18:45 - 20:00
Komentované prohlídky
Prohlídka interiéru kostela, varhan, zvonice ve věži. V průběhu programu vystoupení místní scholy.

Informace o kostele

WWW: http://farakurim.cz

GPS: 49°17'35.88"N, 16°30'4.68"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jaroslav Filka

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 30.10.2017)

Ne
11:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
18:00 celý rok, každý týden

 

Stručný pohled do historie kostela sv. Markéty v Moravských Knínicích

 

gotická stavební fáze

13. stol. – nejstarší zdivo v presbytáři (kolem roku 1235)

1366 – posvěcen gotický kostel (současný presbytář)

1470 – fresky v presbytáři

15. stol. – věž

 

barokní období

1681 – obnova kostela po vyplenění Švédy (zazděno okno v presbytáři,

        přistavěna loď, pořízeny 2 boční oltáře, hlavní oltář a kazatelna)

 

novogotika a romantismus

1844 – varhany

1885 – v presbytáři prolomena dvě nová okna, úpravy lodi a kůru, vstupní portál,

        betonová dlažba, nový obraz sv. Markéty na hlavním oltáři

 

novodobé úpravy

1960 – odkryto původní gotické okno v presbytáři a fresky, doplnění žeber v lodi,

        přemístění obrazu sv. Markéty do lodi

1967 – břidlicová krytina nahrazena bobrovkou

1987 – odstraněny barokní oltáře a kazatelna, zazděn boční vchod, nová dlažba,

        nový obětní stůl

1995 – železná jednoduchá okna nahrazena dřevěnými s dvojsklem, nové dveře

2019–2022 – pozlacena báň a kříž na věži, oprava fasády a krovu, výměna krytiny

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube