07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Moravské Knínice, kostel sv. Markéty

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Mše svatá
Večerní bohoslužba s varhaním doprovodem lidového zpěvu.
18:00 - 18:05
Vyzvánění kostelních zvonů
Slavnostní upoutávka na probíhající Noc kostelů.
18:00 - 20:00
Program pro děti v okolí kostela
Tvořivý a soutěživý program pro děti všech věkových kategorií.
18:00 - 20:00
Prohlídky kostela a věže
Možnost prohlídky nově opravených prostor ve zvonici a věži kostela „od paty až po ochoz“ s komentářem, prohlídka freskové výzdoby presbytáře a varhan.
18:00 - 22:00
Výstava liturgických rouch a předmětů
Ukázky běžně používaných liturgických rouch a předmětů z inventáře kostela.
18:30 - 18:50
Varhanní improvizace
Varhanní hudba k poslechu v podání moravskoknínického varhaníka Karla Dvořáka.
19:00 - 19:30
The best of church choir
Výběr písní v podání místního chrámového sboru.
20:00 - 20:25
Varhanní improvizace
Varhanní hudba k poslechu v podání moravskoknínického varhaníka Karla Dvořáka.
20:30 - 20:55
Meditativní písně chrámového sboru
Výběr z meditativních písní v podání místního chrámového sboru.
20:30 - 22:00
Čas pro ztišení a modlitbu
Čas pro ztišení, modlitbu a meditaci s možností k osobním rozhovorům.

Informace o kostele

WWW: http://www.farakurim.cz

GPS: 49°17'35.88"N, 16°30'4.68"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jaroslav Filka

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16.10.2023)

Ne
11:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
18:00 celý rok, každý týden, na 1. pátek v měsíci v 17:00

 

Stručný pohled do historie kostela sv. Markéty v Moravských Knínicích

 

gotická stavební fáze

13. stol. – nejstarší zdivo v presbytáři (kolem roku 1235)

1366 – posvěcen gotický kostel (současný presbytář)

1470 – fresky v presbytáři

15. stol. – věž

 

barokní období

1681 – obnova kostela po vyplenění Švédy (zazděno okno v presbytáři,

        přistavěna loď, pořízeny 2 boční oltáře, hlavní oltář a kazatelna)

 

novogotika a romantismus

1844 – varhany

1885 – v presbytáři prolomena dvě nová okna, úpravy lodi a kůru, vstupní portál,

        betonová dlažba, nový obraz sv. Markéty na hlavním oltáři

 

novodobé úpravy

1960 – odkryto původní gotické okno v presbytáři a fresky, doplnění žeber v lodi,

        přemístění obrazu sv. Markéty do lodi

1967 – břidlicová krytina nahrazena bobrovkou

1987 – odstraněny barokní oltáře a kazatelna, zazděn boční vchod, nová dlažba,

        nový obětní stůl

1995 – železná jednoduchá okna nahrazena dřevěnými s dvojsklem, nové dveře

2019–2022 – pozlacena báň a kříž na věži, oprava fasády a krovu, výměna krytiny

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube