02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Praha 8 - Karlín, kaple sv. Karla Boromejského

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:30 - 22:10 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 18:10
Možnost prohlídky kaple
18:10 - 18:30
Nešpory
18:30 - 19:00
Komentovaná prohlídka
19:00 - 21:00
Možnost prohlídky kaple, nástěnek o 30 letech salesiánek v Karlíně
Kaple je součástí domu, kde sestry salesiánky provozují školu, školku a domov mládeže. Opakovaná projekce fotografií.
21:00 - 21:30
Komentovaná prohlídka
21:30 - 22:00
Modlitba chval s písněmi

Informace o kostele

WWW: http://www.fma.cz

Adresa kostela: Vítkova 15/12

GPS: 50°5'26.535"N, 14°26'44.808"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Vavříková

Návaznost na dopravu:

metro B, C - stanice Florenc (dál cca 10 min. pěšky)

tram 3, 8, 24 - zastávka Karlínské nám (dál cca 5 min pěšky)

                      

Kaple byla zbudovaná na náklady Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pražským stavitelem Petrem Holečkem jako součást sirotčince. Byla posvěcena 4. listopadu 1866 kardinálem arcibiskupem Schwarzenbergerem. Je výrazným dokladem pseudorománské architektury Prahy.

 

                             

Na  hlavním  oltáři  v neogotickém stylu je  na  plátně  malovaný obraz  z roku  1866  od  malíře  Josefa Kesslera z Umělecké školy ve Vídni. Zobrazuje sv. Karla Boromejského, který koná kající průvod při moru v Miláně. Na pravé straně lodi je obraz Panny Marie Neposkvrněné, který maloval řeholní bratr benediktin Krepp z kláštera sv. Lamberta v Lambachu. Tento autor maloval také vyobrazení čtyř evangelistů na gotické kazatelně.

V roce 1991 byla kaple prohlášena za kulturní památku.

Při rozsáhlých povodních v roce 2002 byla kaple značně poškozena a postupně proběhly restaurátorské práce, které trvaly až do roku 2018. Nyní je kaple krásnější než před povodněmi. 

V současnosti je kaple sv. Karla Boromejského součástí budovy Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice (sester salesiánek).

 

                    

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube